¨
Hradisko u Bosonoh
Tolerance "Buďte sami mírem." Mahátmá Ghándí
"Bratři... jste děti jediného Boha, a proto jste bratři! Vy jej nazýváte Alláh a vy zase Ráma nebo Krišna. Jiní jej nazývají Ježíš a jiní Jehova. Ale je to stále týž, jeden jediný Bůh. Všichni jej uctíváme, i když každé náboženství má své vlastní obřady, všichni se k němu modlíme, i když každý má vlastní modlitby, všichni jej hledáme, i když každý jinak - ale hledáme-li jej s opravdovou touhou, pak jej nalezne jak křesťan, tak muslim, tak hinduista. Naplní-li naše srdce boží přítomnost a boží láska, nezbude v něm místo pro nenávist vůči jiným náboženstvím."

Můj chrám je ve mně samém...
Já hledám Pána v srdci.
Není v Mathuře, není v Káši,
očistná koupel v Gangu nepřináší vykoupení.
Rozhostilo se ve mně Světlo, tma nevědomosti je tatam,
nemám strach z karmy, nemám strach ze smrti,
nejsem jim vydán napospas.
Šrí Dévpurídžího hlas probudil mou duši
a do vesmíru rozšířil mé vědomí,
poslední slupka sloupnuta - a mysl svámího Dípa došla míru.
šrí Maháprabhudží
Lila AmritZPĚT