¨
Hradisko u Bosonoh
Mgr. Patrick Bárta.
mistr mečíř
Firma Templ.
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno.
Patrick v bosonožském Šaolinu v mládí cvičil společně se známějším Petrem Špačkem kung-fu, styl opice, na vysoké odborné úrovni. V pozdějším věku vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, kde získal titul magister. Zaměstnání našel na částečný úvazek jako konzervátor mečů na Archeologickém ústavu AV ČR v Brně. Přitom dál vyrábí, pod svou firmou Templ v Brně - Bosonohách, stále své vynikající středověké evropské meče, které prodává po celém světě. Patrick Bárta je v odborných kruzích známá osobnost. Jeho hlavním krédem je nejvyšší kvalita výrobků při maximálním dodržení původních výrobních postupů. Byl rovněž tramp a působil jako jednatel ve speleologické skupině ZO ČSS 6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek. Patrick je křesťan.
Mgr. Patrick Bárta, mistr mečíř, firmat Templ.

HermitPhoto www.gyaneshwarpuri.czZPĚT