¨
Hradisko u Bosonoh
Kříž otce habrůvecké speleologie Arnošta Hlouška
a jeskyňářů z Habrůvecké plošiny.
Na návrh Správy CHKO Moravský kras - RNDr. Antonín Tůma.

19.9.2021
Obnova kříže Arnošta Hlouška, otce habrůvecké speleologie a speleologů z Habrůvecké plošiny.
Bude pod Habrůvkou vstyčen nový kříž k poctě Arnošta Hlouška, otce habrůvecké speleologie. Již jsem byl Správou CHKO Moravský kras (RNDr. Antonín Tůma) vyzván k obnově již zaniklého kříže u Habrůveckých ponorů. Zatím shromažďuji finanční prostředky než oslovím o spolupráci s výrobou kříže pana klempíře Navrátila z Habrůvky. Každopádně ještě letos bych rád náš speleologický kříž nad Habrůveckou plošinou znovu vstyčil. Někomu pro hlubší zamyšlení. Celkové výdaje na obnovu kříže budou cca 5 000 Kč, které zaplatím z vlastní kapsy. Trámky na kříž o průměru 15 cm zakoupím v Bauhausu v Brně. Kříž bude natřen bílou barvou. Nyní všechno záleží na ochotě pana klempíře Navrátila, zda se výroby kříže zhostí. Na kříži bude umístěn památníček poustevníka Vincence Doležala (1862-1936) z Habrůvky, který původně visel v jeskyni Kostelík ve Křtinském údolí, kde byl však zanedlouho zcizen zdejšími jeskyňáři z Býčí skály. Nyni ani Správa CHKO už nesouhlasí s obnovou této památky přímo v rezervaci u Býčí skály na Kostelíku a jako náhradní řešení sám Toník Tůma navrhoval aby památníček byl umístěný na nový kříž u Habrůveckých ponorů. Tato myšlenka tedy nezapadla a budu na ní teď pracovat. Dnes asi vyrazím do Habrůvky ve střední části Moravského krasu, kde se se svojí nabídkou pokusím oslovit pana klenpíře Navrátila. Jen doufám, že někomu nebude vadit, že kříž obnoví svámí z hinduistického náboženství. Nový kříž nahradí původní kříž, který vyrobil p. Arnošt Hloušek osobně a spolu jsme ho umístili u křižovatky lesních cest Kočárová a Úzký Příhon v roce 2005. V roce 2020 byl již dlouho zcela destruovaný, částečně rukou svatokrádežnou. Na kříži bude rovněž viset fotografie Arnošta Hlouška s textem: "Otec habrůvecké speleologie, výzkumce a objevitel jeskyní ve Křtinském údolí: Vinckova, Arnoštka, Jestřábka, Babická chodba Výpustku, Závrtu na Lazech (Jašek - Hlouškův dóm), Javorka a další. A těchto jeskyní na Habrůvecké plošině: Ponor na Slaniskách, Závrt u Klostermannovy studánky, Milarepova propast v Závrtu u Habrůveckých smrků a Poustevníkova Děravka." Arnošt Hloušek byl členem Českého speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně, dále ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí, ZO ČSS 6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek a nakonec Společnosti přátel Speleologický průzkum poustevník Marek.


Na kříži bude fotografie zasloužilého speleologa Arnošta Hlouška (1929-2016) z Habrůvky.

Já s Arnoštem u původního kříže speleologů z Habrůvecké plošiny.Kříž s jabloní.

Kříž s jabloní.

V roce 2020 byl kříž již zcela destruovaný. Tehdy vznikla myšlenka kříž znovu vybudovat což nezávisle schválila Správa CHKO Moravský kras.


Památníček Vincence Doležala, poustevníka z Habrůvky na jeskyni Kostelík, bude umístěný na kříži.

Již se na toto Boží dílo těším. Věřím, že tím bude zvelebena krajina u Habrůvky.

15. října 2022
Demontáž ztrouchnivělého kříže u Habrůveckých ponorů.
Vydal jsem se do Habrůvky za panem klempířem Navrátilem. Byl doma. Tak jsem mu vyjevil svůj záměr vstyčit k poctě Arnošta Hlouška kříž u Habrůveckých ponorů. Na kříž dále dám památníček z jeskyně Kostelík habrůveckému poustevníkovi a almužníkovi Vincenci Doležalovi. Pan Navrátil souhlasil a pomůže mi s tím. Pak jsem sešel do ponorného údolíčka pod Habrůvkou a kramlí jsem vykopal ze země náš starý, již ztrouchnivělý a rozpadlý kříž. Ten jsem vzal i s připevněnou traverzou na ramena a domesl na demontáž do Habrůvky panu Navrátilovi.

Kříž u Habrůveckých ponorů
15.10.2022: Náš kříž u habrůveckých ponorů je již zcela zpráchnivělý.

Kříž u Habrůveckých ponorů
15.10.2022: Památníček na kříži byl již poškozený.

Kříž u Habrůveckých ponorů
15.10.2022: Zbytky kříže jsem vyjmul ze země a odnesl do Habrůvky.

trámky na kříž
23.10.2022: Dnes jsme zakoupili dva trámky pro kříž v celkové ceně 2260 Kč. Tuto cenu jsem rád dal. Pak jsme trámky vezli dodávkou s Jiřím Šenkyříkem, bývalým jeskyňářem, do Habrůvky k panu klempíři Navrátilovi.

30. října 2022
Natřel jsem kříž pro Habrůvecké ponory pod Habrůvkou.
Pan klempíř Navrátil již kříž zkompletoval a položil mi ho před svůj dům v Habrůvce. Tak jsem se převlékl do montérek a začal kříž natírat. Pěkně oranžovou barvou, tedy barvou jógy. Trvalo to asi hodinu.
Barvení kříže pro Habrůvku.

Barvení kříže pro Habrůvku.

Barvení kříže pro Habrůvku.

3. listopadu 2022
Dnes jsem vytiskl památníček Arnoštu Hlouškovi pro kříž u Habrůveckých ponorů.
Krom toho jsem v Kovovýrobě Brno odstranil vruty ze starého památníčku, který byl dle pana klempíře Navrátila zarezlý. Ve skutečnosti se to šikovnému majiteli kovovýroby podařilo oddělat pouhým šroubovákem a vůbec nic za to nechtěl účtovat.... Prostě Láska.
Arnošt Hloušek z Habrůvky, památníček.
Tento památníček Arnoštu Hlouškovi se bohužel na kříž nevejde. Umístím ho proto na skruž na Závrtu u Habrůveckých smrků.

6. listopadu 2022
Instalace našeho jeskyňářského kříže u Habrůveckých ponorů pod Habrůvkou.
Dnes jsem s Milanem Hnízdem zakopal kříž u Habrůveckých ponorů pod Habrůvkou. Přítomna byla ještě Milanova žena Lada a moje maminka Anna. Zazpíval jsem indické chvalozpěvy a tím jsem nově zbudovaný kříž požehnal. Potom jsme si na plynovém vařiči uvařili čaj. Bylo nám moc fajn. Sluníčko nám přálo.
Nesení kříže pro Habrůvku.
Foto: Lada Musilová - Hnízdová.

Nesení kříže pro Habrůvku.
Foto: Lada Musilová - Hnízdová.

Zakopávání kříže pro Habrůvku.
Foto: Lada Musilová - Hnízdová.

Video ze zakopávání kříže pod Habrůvkou.
Video: Lada Musilová - Hnízdová.

Kříž u Habrůveckých ponorů.

Kříž u Habrůveckých ponorů.

Kříž u Habrůveckých ponorů.

Kříž u Habrůveckých ponorů.

25. prosince 2022
Na kříž byl připevněn památníček Vincenci Doležalovi, poustevníkovi z Habrůvky.
Dnes jsem navštívil pana Navrátila, klempíře z Habrůvky a převzal jsem od něj zkompletovaný zarámovaný památníček. Ten jsem připevnil na náš speleologický kříž. Jsem se svým dílem spokojen.

Kříž pod Habrůveckou plošinou.

Kříž pod Habrůveckou plošinou.

Kříž pod Habrůveckou plošinou.

Kříž pod Habrůveckou plošinou.

Kříž pod Habrůveckou plošinou.

Kříž pod Habrůveckou plošinou.

Kříž pod Habrůveckou plošinou.

Článek Jana Charvata v Blanenském deníku.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.
Zdroj: Mnich obnovil v Moravském krasu kříž. Uctil památku jeskyňáře a poustevníka

11. ledna 2023
Vytiskl jsem a zalaminoval památníček Arnoštu Hlouškovi na kříž pod Habrůveckou plošinou.
Nyní je památníček na zarámování, což bude trvat 14 dnů. Hned potom ho s Láskou a radostí připevním na náš kříž.
Arnošt Hloušek - památníček na kříž pod Habrůveckou plošinou.


16.2.2023
Na kříž dnes připevněn památníček Arnoštu Hlouškovi a obrázek sv. Františka z Assisi.

Autor této myšlenky

svámí Gyaneshwarpuri
poustevník Marek z Habrůvecké plošiny.

HermitPhoto www.gyaneshwarpuri.czZPĚT