¨
Hradisko u Bosonoh

Mé biřmováni 18.5.1986.


Translation:anglická vlajka

Marek Šenkyřík- biřmování, svátek křesťanské dospělosti 1986

Roku 1986 jsem byl v katolické církvi biřmován. Na rozdíl od křtu, který jsem obdržel jako kojenec, jsem se pro "svátost dospělosti v církvi" sám pevně rozhodl. Narodil jsem se tedy jako křesťan, tehdy v roce 1986 jsem ještě netušil, že ve Skutečnosti jsem tělem i duší hinduista, navíc aspirant jógy. Ježíš mi odpustil, jenom někteří katolíci to nemohou pochopit. Já jim zase vyčítám, že jí maso. To taky nemohou po křesťansku pochopit. Prý jim to jezení masa Bible dovoluje. S tím ale já nemohu souhlasit.
(Obřad se konal v Brně na Petrově. Požehnal mi prelát Ludvík Horký.)
ZPĚT
Ježíš je Boží Milosrdenství