¨
Hradisko u Bosonoh

Býčí skála.

9.5.2021
Poustevníkův příspěvek k protohistorii Býčí skály.
V období německého romantismu bylo v 19. století zaznamenáno německým mytologem podivuhodné sdělení:"Za dob římských bylo Brno jen menší osadou, nazývanou EBURODUNUM. Ta byla na severu chráněna MĚSÍČNÍMI HORAMI (SYLVA-LUNAE). V osadě se pnuly k nebi dva posvátné vrchy s prastarými svatyněmi: první byl zasvěcen bohu války WOTANOVI(dnešní Špilberk) a druhý (Petrov) bohu hromu DONAROVI. Oba kultovní stánky jsou obtékány dvěma posvátnými řekami: Švancarou (Svratka) a Weissache (Svitava). Řeka Weissache měla pramenit v blízkosti WOTANOVI JESKYNĚ ve WOTANOVĚ ÚDOLÍ v Měsíčních horách. A tam, ve WOTANOVĚ JESKYNI, v rozlehlé skalní síňi, ježící se zbraněmi, jest kamenný trůn na němž odpočívá sám bůh války WOTAN!! (dnes se však Wotanova jeskyně jmenuje Beczi skála, podle šumotu vyvěrajících vod...)"
Josefovské údolí. Býčí skála, Poustevník Marek Gyaneshwarpuri.
29.10.2020: Poustevník Gyaneshwarpuri před Býčí skálou.

Josefovské údolí. Býčí skála, speleologická základna ZO ČSS 6-01.
29.10.2020: Speleologická základna ZO ČSS 6-01 Býčí skála.


Publikace o Býčí skále (zaslal M. Golec).
Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích.ZPĚT
Martin Golec.
Martin Golec
jeden z hlavních současných znalců Býčí skály.