¨
Hradisko u Bosonoh

Jeřábek.

tajemná štola u Štěpánova nad Svratkou.

Speleologický průzkum ZO 6-26 SHKB v roce 1993.

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou
Detailně opracované boční stěny zavdaly příčinu o velkém stáří štoly.

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou
Bylo ale zjištěno, že i opracovaná číst štoly byla ražena vrtnými a střelnými pracemi.

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou
Štola Jeřábek, původní stav před průzkumem.

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou
Štola Jeřábek, původní stav před průzkumem.

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou
Polozasutěný portál štoly, původní stav před průzkumem.

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou Hynek Jurman stojící s kyblem
Začali jsme se snižováním terénu před vchodem do štoly. Stojící s kyblem Hynek Jurman, spisovatel,velký znalec štol v okolí Štěpánova nad Svratkou..

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou
Snižování sedimentu ve vchodu štoly.

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou
Deponie je podle Hynka Jurmana před štolou Jeřábek pečlivě rozhrnuta. Odtud čerpá názor že se možná jedná o tajnou chodbu z hradu Zubštějn.

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou
Typicky lichoběžníkový profil štoly Jeřábek. Údajná podzemní chodba na hrad Zubštějn.

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou
Typicky lichoběžníkový profil štoly Jeřábek. Údajná podzemní chodba na hrad Zubštějn.

Štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou
Typicky lichoběžníkový profil štoly Jeřábek před koncovým závalem na 30 m. štoly.

"Speleologický průzkum vyvrátil domněnku, že by štola Jeřábek měla být tajná podzemní chodba na hrad Zubštejn. Jedná se o historické důlní dílo asi z 18. století, i když svým opracováním stěn atypické. Tehdy byl již Zubštějn pouhou nevýznamnou zříceninou.
Marek Šenkyřík 1993.


HermitPhoto The Holy Photoproject