¨
Hradisko u Bosonoh
21.7.2021
Čestné prohlášení (předtím než se stanu mnichem).
Prohlašuji, že se dobrovolně a z vlastní vůle stanu hinduistickým mnichem. Vysvětí mne indický Mistr jógy Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda. Pro upřesnění uvádím, že jsem se narodil jako křesťan, ale postupem času jsem pochopil že jsem více hinduistického založení. V době, kdy jsem začal hledat osvíceného Mistra, který by mne vedl po mystické cestě mi totiž katolická církev nedokázala nikoho takového poskytnout. Někoho takového jako byl ve 20. století stigmatizovaný italský kněz kapucín Páter Pio. Ten však bohužel zemřel v roce 1968, tedy v roce, kdy jsem se já narodil. Generačně jsme se tedy minuli. Jinak bych se s jistotou tak jako On stal mnichem kapucínem. Jak dneska s jistotou vím, je zde však nepřekročitelná vnitřní překážka, neboť křesťanští mnichové se většinou neživí vegetariánsky, což není problém sekundární, ale primární. Svámí Mahéšvaránanda naproti tomu na vegetariánskou stravu u svých žáků klade velký důraz a úzkostlivě na ní lpí jako na jednom z předpokladů úspěšné duchovní cesty. Proto jsem se raději stal po vzoru svámího hinduistickým jogínem, nikoli křesťanem. Přesto mám křesťanství, Ježíše a Františka z Assisi ve vší úctě. V roce 1996 jsem navštívil svámího Mahéšvaránandu v jeho Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách na jižní Moravě. Mé očekávání bylo zcela naplněno. Nalezl jsem Toho, koho jsem hledal. Tohoto Mistra od toho dne následuji jako žák již 25 let. Nyní Svámiji souhlasí s mým povýšením formou zasvěcení za hinduistického mnicha řádu svámí. Zde bych chtěl podotknout, že uznávám všechna světová náboženství, nejen již zmíněné křesťanství, ale i například buddhismus, taoismus jakož i všechny ostatní náboženské systémy. Jsem tedy tolerantní a nábožensky snášenlivý. Budu tedy vysvěcen v indické tradici a jsem za to Bohu vděčný. Děkuji svámímu Mahéšvaránandovi za vedení, milost a urovnávání cesty. Děkuji z celého srdce Bohu, že jsem potkal skutečného Mistra jógy, jsem jím veden a budu jím vysvěcen za mnicha. Tím se splní největší přání mého života. Slibuji svámímu Mahéšvaránandovi doživotní lásku, úctu, věrnost a oddanost. Svámiji mne svým rozhodnutím vysvětit mne za sanjásína totiž vrátil lidskou důstojnost.

NAHAM KARTA PRABHU DIP KARTA
MAHAPRABHU DIP KARTA HÍ KEVALAM
OM SHANTIH SHANTIH SHANTIH

Marek Gyaneshwarpuri
Ševčenkova 8
642 00 Brno – Bosonohy
r.č. 680507/1702


Ti, kterým uděůím z Božského příkazu titul svamiho, jej nikdy neodmítají.
Paramhansa Jógananda Životopis jogína

čestné prohlášení a souhlas osoby vysvěcované do řádu sannjasa

svámí Gyaneshwarpuri

Článek, který následuje:
Kdo jsem. Cesta mé duše k oranžovému rouchu. Autobiografie duchovní cesty a hledání Boha jednoho svámího.

ZPĚT