¨
Hradisko u Bosonoh
25.1.2021
Epiktétos: mé setkání s moudrostí filozofů.
Když jsem byl malý chlapec, občas jsme chodili Rudolf II s konsekračním věncem. na návštěvu k prababičce. Od maminky jsem věděl, že to byla velmi zbožná a altruistická žena. Bylo mi tehdy méně než 11 let, neboť prababička Anna Putnová zemřela v roce 1979. Při jedné návštěvě prababičky v Troubsku, jsem vylezl po žebříku na půdičku nad její prostou světničkou - poustevničkou za dvorkem. Žila v ní na několika metrech čtverečních sama od smrti praděda. A na této půdě jsem objevil hotový poklad: alchymistickou laboratoř po strýci Toníkovi, který se stal učitelem chemie. Ale chtěl být i knězem, nebýt tety Evy. A v jednom kufru na mne vykoukla prazvláštní kniha. Zlatými, již zašlými písmeny, na ní bylo napsáno: "EPIKTÉTOS". Byl jsem svým nálezem překvapen, knihu jsem prolistoval a vzal jsem si ji s sebou domů. V době této, pro mne významné události, mi opravdu muselo být méně než jedenáct let. Doma jsem knihu přečetl a byl jsem udiven její značnou moudrostí. Byl jsem udiven, že někdo pěstuje moudrost. Dodnes si pamatuji, že v ní bylo napsáno, že některé věci jsou v mé moci a jiné nejsou v mé moci. V mé moci například není to, co si o mě myslí nebo říkají lidé... Kniha na mne silně zapůsobila. Epiktétost byl antický filozof žijící v 1. a 2. století po Kristu. Tak jsem se v dětství ocitl na Cestě moudrosti a Poznání. A kdy a jak jste se vy poprvé setkali s moudrostí mystiků, filozofů a Mistrů? Napiště mi o tom... Ta kniha se pravděpodobně jmenovala "Rukojeť". Nepamatuji si to přesně, byl jsem dítě. Kromě Epiktéta však žádný jiný antický filozof dosud neupoutal moji pozornost. Zajímám se totiž podvědomě jen o Duši Východu, zejména Indie. V porovnání s Mistry jógy mi antičti filozofové nepřišli tak zajímaví. Ale mohu se mýlit. Ještě mne upoutal Diogenes, bydlící v sudu.

Poustevník Marek Gyaneshwarpuri

Epiktétos - rukojeť
To je ona! To je ta kniha...

ZPĚT