¨
Hradisko u Bosonoh
31.1.2021
Mistr,
realizace vnitřního vztahu.
Kde mne hledáš, můj milý. Já jsem s tebou, já jsem v tobě! Ano, tak to je správně, Mistr se ozývá z našeho vlastního srdce. K tomu, abychom zaslechli toto jemné volání Átma (duše) velmi pomůže, když přisedneme k nohám svého fyzického Mistra a poznáme To. To znamená, že na Cestě objevování Sebe, SebePoznání (átmagján) je nevyhnutelný satsang (pravá duchovní společnost, setkání v Pravdě) za osobní přítomnosti Mistra, světce, gurua. Takových satsangů se vždy rád zůčastňuji. Mistr je paramátma, Nejvyšší Duše, Bůh, Absolutno, Vesmírný zákon a jen neprozřený žák To nerozezná za jeho lidským zjevem. Guru je ten, kdo vede žáka z temnoty nevědomí ke Světlu nadvědomí a Kosmického vědomí. Guru nekřičí, když chce něco naléhavého sdělit. Učiní náznak, varovnou poznámku a je na nás, na naší pokoře, jak jsme schopni se jí řídit. Měl jsem To Štěstí, že Bůh byl ke mě Milostiv, potkal jsem seberealizovaného Mistra v těle. Jen takový může nás žáky vést. Je Paramhans (Nejvyšší Duše), je Višvaguru (Vesmírný Mistr) a je svámí (vysvěcený mnich). Takový mne vede a jemu jsem vděčný za vše. Parampara - posloupnost duchovních Mistrů je taky nanejvýš důležitá. V parampara svámího Mahéšvaránandy jsou avatáři, disponující všemi zázračnými Silami: šrí Dévpurídži a šrí Maháprabhudží. Naše duchovní linie se odvozuje od mahásiddhy avatára šrí Alakhpurídžího. Všichni uctíváme Šivy, Mistra všech jogínů. Mistr je tvé pravé Já. Neboj se ho vyhledat. Mistra má každý jogín na duchovní Cestě. Skutečný Osvícený Mistr je trikaldarší, zřec tří časů: minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jeho slova se plní, i když se žákovi zdají nepravděpodobná. Celý Vesmír je před ním otevřenou knihou, v níž Mistr dokáže číst. Tak neváhej a přisedni k nohám Mistra. Tato Cesta je jako ostří nože, proto přisedni a poznej To. Je těžké jít po Cestě sám, osamocený. Mája (světská iluze) útočí ze všech stran. Satsang s Mistrem je tedy nanejvýš důležitý. Mistra měl i Ježíš, sv. Jana Křtitele. Křesťané měli nedávno Mistra v osobě Pátera Pia. Mistr je na světě velmi vzácný. Proto jsem velmi vděčný a šťastný, že jsem ho nalezl. Nirguna (Bůh v neprojevené podobě) i sarguna (Bůh projevený v osobě světce) je můj Mistr Višvaguru mahámandaléšvar Paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda. To On mne vede od narození. To On vysvobozuje mou duši. On je skutečný Přítel mé duše. Nechci být sám. Na všechno jsme dva, Mistr a já. Svámiji je nanejvýš laskavý, láskyplný a moudrý, vtělení Božského Poznání. Takového Mistra jsem si vždycky přál mít. Já jsem to našel. Jsem šťastný člověk. Jak nešťastní jsou ti, kdo Mistra nenalezli. A já vydávám svědectví, že svámí Mahéšvaránanda je pravý Mistr na duchovní Cestě jógy. Opakuji si matru a Jeho uctívám. Ty ptáš se kde Ho potkat? Přihlas se ve svém bydlišti do kurzu Jógy v denním životě. To tě povede až k jeho nohám. Zažiješ satsang svých snů. Takové je setkání s živým světcem. Bytosti nešťastné, kdy to pochopíte, že nemáte vyhledávat kutsang (špatná neduchovní společnost), ale satsang (setkání s Pravdou, šťastná duchovní společnost). Tak to jsem vám ze srdce napsal. Pořiďte si fotografii či obrazek Mistra a uctívejte ho. Všechno zlé se v dobré obrátí. Já jsem to našel. Láska a harmonie. A mantra. Jsem tedy žákem naší parampara - duchovní posloupnosti Mistrů. Uctívat světce je nanejvýš užitečné. Jen ti, kdo mají vivéku (správné rozlišování) tak činí. Jak mám rád svámího Mahéšvaránandu! Jeho uctívám nadevše. On je Bůh a já jsem Jeho oddaným žákem. Tebe uctíváme, o Milost prosíme, dej nám Milost své Lásky, sataguru zapal mé srdce svým.

Paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda. Moje mála.Alakhpurijii
Mistr Devpuriji
Mistr Maháprabhuji
Mistr Madhávavananda
Mistr Mahéšvaránanda