¨
Hradisko u Bosonoh
8.4.2021
Copak mi naslouchají? Místo rozloučení se speleologií.
Rozhodl jsem se speleologie definitivně vzdát, abych se mohl věnovat plně ústraní na poustevně. Domnívám se, že bych byl jako poustevník špatným příkladem, kdybych se speleologii dál věnoval. Poustevník je přece mistr modlitby a vyhýbá se světským činnostem. Tolik praví má vivéka, jemné rozlišování pravdy. Proto jsem se rozhodl opustit ponuré stezky speleologie. Někomu na posměch, jinému k hlubšímu zamyšlení. Chci jít příkladem. Věda je přece jen činnost světská. Nevede k Cíli. Tím ovšem nekritizuji odborníky na cokoli. I oni jsou prospěšní. Chci jen říct, že poznání vědce má svůj limit, zatímco jóga žádné hranice nezná. Proto jsem se rozhodl zříci se vědy na cestě za skutečným Poznáním. Dobrý jogín se musí odevšeho oprostit. Jen tak se stane znalec Božího Světla a obdrží Božské Poznání. Mě tedy stačí se uskrovnit. Až spatřím Božské Světlo Vesmíru nezapomenu vám to napsat. Ale ta doba je ještě asi vzdálená. Ale mé mantra džapy tam zcela jistě vedou. I vy byste měli začíst s mantrou. Otevřou se vám obdivohodné hranice seberealizace. Já jen sedím a naslouchám. Speleologie tam tedy nevede. Je to ztráta životní energie. Ale nato si musí přijít každý sám. Na konci života budeme všichni rekapitulovat. Co jsme udělali pro Boha? Jak vroucně jsme ho hledali? Času nebude nazbyt. Proto nejmoudřejší zemřou všem světským činnostem už teď a soustředí svůj život na To jediné. Naslouchám Božímu poselství pro svět. Co bude na konci života rekapitulovat jeskyňář? Bojím se nato pomyslet. Někdo jiný po něm převezme jeskyně, z kterých se celý život těšil. O všechno příjde. Bude to bolestné loučení. Nic mu tedy nezbude až bude stát tváří v tvář absolutní dimenzi života. Moudřejší proto jakoby zemře již teď a zbytek života věnuje józe, mantře, meditaci a modlitbě. Takové nás Bůh chce mít. Tak jsem to našel já v nejtišší meditaci. Tak to najdete i vy.

"Když někdo nemedituje musí přijít poznání nemoci a vědomí stáří, aby se náš pohled změnil. Proč na to čekat? Buďte prostě jako ten, kdo již zemřel."
Adžan Ča

Já vím, že má varovná slova mnozí neposlechnou. Nezruší přece speleologickou organizaci. Ještě to bude trvat mnoho životů, než procítnou ze sna. Světská činnost je tedy ztráta času. Ale copak mi naslouchají? Mě ani známý duchař Kamil Pokorný správně nerozumí. A to je duchovní člověk. Tak nás to rozděluje. Buď zdráv Kamile. Najdeš to v nejtišší komůrce svého srdce. Tak jako já jsem to našel během meditace. A co vy ostatní? Jděte za Bohem, usedněte do siddhaasany, nebo po křesťansku poklekněte a chtějte patřit jenom Jemu Jedinému, Bohu, Absolutnu, nazvěme to jakkoli. K tomu vám žehná Gyaneshwarpuri ze své poustevny v Moravském krasu.

"...ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abrahám mu odpověděl: "Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají." On řekl: "Né tak, otče Abraháme, ale přijdeli někdo z mrtvých, budou činit pokání." Řekl mu: "Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých."
Evangelium sv. Lukáše 16, 29-31.

Ukřižování Krista.

Sbohem světe.

ZPĚT