¨
Hradisko u Bosonoh
3. ledna 2023
Kdo dovolí poustevníkovi výkon poustevnického práva ve svém lese?
Chci zachovávat mlčení (mauna), Ticho a osamění v přírodě. Bůh je v odloučenosti. Proto budu žít sám v ústraní poustevny. Věřím, že tak získám ty vnitřní dary, které pak budu moci rozdávat na veřejnosti. A tak to Bůh žádá. Proto byl i Ježíš na poušti, aby si ujasnil své duchovní povolání. Tak to chci i já po vzoru starých Mistrů naplňovat. "Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?" (Matouš 16,26). V samotě se stávám celistvý. "Ponořte se ke svým kořenům v přírodě a naleznete sami sebe." (Anthony de Mello). Věřím v tajemnou moc Božího jména, své mantry, Ticha a samoty s Bohem. Všechno ale záleží na tom, zda naleznu pochopení ze strany ochránců přírody a lesníků. Zatím jsem narážel většinou na samé neporozumění. Kdo nechá žít poustevníka v lese? Ozvěte se mi! viz Nabídnete mi svůj les s pramenem pitné vody? To místo kde bych si mohl postavit svou malou dřevěnou poustevnu a byl sám. viz Tak jako svatý František z Assisi dostal od šlechtice - štědrého donátora pro svou modlitbu a meditaci opuštěnou horu Alvernu. Na tento Vesmírný princip spoléhám a tomu věřím. "Hospodine... kdo smí bydlet na tvé svaté hoře." (Žalm, 15,1).

Podle této fotky lesní chatky amerického přírodního filozofa Henryho D. Thoreau si budu chtít postavit svoji poustevnu.ZPĚT
Poustevník Gyaneshwarpuri.