¨
Hradisko u Bosonoh
Vajrágja.
Zřeknutí se světských statků a požitků, soustředění se na Boha a na duchovní cestu.

6. ledna 2023
Klidně běžte měnit svět, já sedím v tichém usebrání v horách na útesu.
Vajragja je odpoutanost od každého, v první řadě od těch, kdo nám nepřejí naši Cestu a nerozumí naši duši. Ti, kdo na nás útočí a nenechávají nás v klidu meditovat a být sebou samým. Jsou lidé, kteří nás v dobré víře chtějí měnit a takoví, kteří na nás nenechají nic dobrého... Nebo by nás dokonce chtěli zachraňovat. Ego na sebe bere různou podobu. Takoví nevědomí podlehli nechtíc našemu duchovnímu vlivu. S takovými lidmi je nejlepší se rozejít, neboť my je k životu nepotřebujeme. Nebuďte úzkoprsí ve své víře o Boží služebníci. Bůh na sebe bere mnoho nepochopitelných podob. Nic nikomu nevnucujte. Vlastní tiché změny jsou nejpřesvědčivější výpovědí. Usedněte k meditaci a rozjímejte. Najděte Harmonii za rozpory duality. Seďte tiše a naslouchejte. Až se uklidní vlny na hladině jezera uvidíte do hlubiny Vesmíru. Klidně si běžte měnit svět, já sedím v tichém usebrání v horách na útesu. Svět chce být milován a já tak činím na horské poustevně. Nesnažte se mne chápat. Mě chápe Nejvyšší Pán, u Něho se ucházím o pomoc a ochranu. Paramhans Svámí Mahéšvaránanda mne chápe a rozumí mé duši a já jsem jeho oddaným žákem. Jinak bych to ani nechtěl. Mě to tak vyhovuje. Svámiji bude mít tedy poustevníka. Je to dobrá a hlavně šťastná a radostná karma. Konečně jsem to našel. Vždy jsem to věděl. Já znám svou Cestu. Harmonie a Láska. V Gurugítě se zpívá abychom se nesvěřovali ani duchovním, kteří nesdílí s námi naše city. Je to varování před vlivem negativních sil. Já jsem tygr, nejsem ovce. Já znám své srdce, své pravé já. Když říkám "já" myslím tím toto pravé já. Nebo též vnitřní já. Celý život následuji své srdce a vedu si správně a dobře. Toto srdce je neobyčejně citlivé na jakýkoli nátlak a dohled - to ono mne vede od narození po duchovní Cestě. Jistěže zde byly karmy, které jsem musel překlenout a rozpustit. Odtud pramení má pozitivní víra v budoucnost a jistota své Cesty. A zdravé sebevědomí. Svámí Šivánanda říká: "Nikdy nepřijímej přítele příliš důvěrně, dokud jsi ho po dlouhou dobu dobře nevyzkoušel." Mám tedy psát? Paul Brunton říkal, že píše o duchovních otázkách protože v minulém životě byl nejspíš písařem, proto musel vše co zažíval zapisovat a psát. A tak to cítím i já. K psanému slovu cítím velikou úctu. Co bychom dělali bez slov světců? Kde bychom bloudili v nejá. Sedím tedy s Chan-šanem dál v horách na útesu. Odkrývám poustevníkovo srdce. Odkrývám od světské iluze své pravé Já. Tak to bylo tedy dnešní mé zamyšlení na zahřátí.
 
18. ledna 2023
Nepřišel jsem změnit svět, ale sebe. Hle, svět je změněný.

Moudrý člověk vidí všude jen Vesmírnou Lásku, Vesmírnou Symfonii.

V Tichu, v tomhle Tichu které je za všemi myšlenkami, ke mně promlouvá Bůh. V tomhle Tichu přebývá Bůh, pramen vší Božské inspirace, intuice a moudrosti.

"Kdo hledá Pravdu,
upevní svou oddanost věčnému Duchu
když se uchýlí do samoty...

Bhagavadgíta VII,10

Stále mne To vede
ani nevím jak.
Celý život jsem v Boží péči,
že jsem se stal mnichem
není vůbec náhodné.

Mystik roste v samotě.
Všechno co v hloubi své duše vím
jsem se naučil v osamění.
Samota utváří zřece.
Pokud trpíte je čas možná se vydat do hor, vyhledat jeskyni.
Nebojte se.
Bůh, Vyšší Síla, vás vede.
Nemůžete zabloudit.
Musíte být však fyzicky zdatní a zdraví.
Odpoutejte se.
Tak jsem to dělal já.
Ale to nikoho nenapadne,
jenom duchovního člověka,
který má své zdravé kořeny v přírodě.
Usedněte a opakujte si mantru.
Buďte v Tichu.
Samota otřese iluzí, že ty a já jsme odděleni.
Osamělý poustevník není ve skutečnosti nikdy sám,
Proniká do všech bytostí a stává se vším.
ZPĚT