¨
Hradisko u Bosonoh

Mé 1. svaté přijímání 13.6.1976.Marek Šenkyřík - 1. svaté přijímání
Pámáteční doklad na 1. svaté přijímání v kostele Troubsku.
ZPĚT