¨
Hradisko u Bosonoh
Prof. PhDr. Josef Unger CSc.
archeolog a antropolog
emeritní profesor Masarykovy univerzity v Brně

Prof. PhDr. Josef Unger.

HermitPhoto www.gyaneshwarpuri.czZPĚT