¨
Hradisko u Bosonoh
sv. Metoděj ve Křtinách.
Hrádek u Babic, nebo Refugium ve Křtinském údolí?
Předcházel objekt nad Vývěrem Křtinského potoka vzniku Křtin?
Myslím si, že po té, co byli ve Křtinském údolí křtěni pohané, vznikl nad Vývěrem Křtinského potoka malý sakrální objekt. Tolik krasová Legenda v mé duši. Už ta poloha nad vývěrem krasových vod je podezřelá... Nepatrná rozvalina objektu tedy není podle této hypotézy středověký hrádek, jak se domnívají archeologové, ale malé refugium sakrálního účelu. Tato stavba nepochybně svojí genezí souvisí s Údolím Křtu. Refugium nebylo pravděpodobně nikdy dostavěné. Domnívám se, že mělo být osídleno mnichy nebo poustevníky. Tolik má dedukce. Později však dali přednost prosluněnému svahu při vstupu do Vallis Baptismi, který byl prostornější a dával tím lepší předpoklady budoucího stavebního rozvoje. Zde postavili malý kamenný kostelík. A do kostelíka umístili zázračnou sochu Křtinské Madony. Tak to je jen můj příspěvek k neznámé historii Křtin a okolí v rozmezí 9.- 12. století.
Marek Poustevník - Gyaneshwarpuri
8.2.2020

Refugium (latinsky: útočiště nebo útulek, ze slovesa re-fugio – utíkat zpět, prchat, ustupovat) je místo, kde je možné se skrýt, schovat, utéci se.
Refugium ve Křtinském údolí

Je dobré čekat v mlčení na Boží pomoc.
Ten, kdo sedí sám a mlčí bude povznesen sám nad sebe.

Prorok Jeremiáš


Související články:
Hrádek u Babic, nebo Refugium ve Křtinském údolí? Tajemná meditační vize v duchu pověsti o Vallis baptismi.
Hrádek u Babic nebo Refugium ve Křtinském údolí? Alternativní výklad geneze objektu nad Vývěrem Křtinského potoka. Tajuplná pověst a meditační vize o Údolí křtu - Vallis baptismi.
Dvě málo známé středověké fortifikace Moravského krasu (Jiří Doležel).
Kauza ohníček na Hrádku u Babic.
Nález římské mince na Hrádku u Babic.

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT
sv. Cyril ve Křtinách.