¨
Hradisko u Bosonoh

Plošina Skalka.


ˇVarodějné křeslo poustevníka Gyaneshwarpuri na Skalce.

Ach né, Skalko, neopouštím Tě!
To jenom časné okolnosti mi neumožňují zde nymí rozvinout svůj průzkum.
Budu však za tebou často přicházet -to tí slibuji!
Některý tvůj skrytý závrt zde jístě ještě prozkoumám.
Jak bych mohl zapomenout na Tebe, Skalko?

Marek P. Šenkyřík
2005Odkaz:
Novodvorský ponor - Ponorný Hrádek, Zub - Soví komín.

Ten, kdo je oddán poznání nemá pocty, ani hodnosti, nemá rodinu, ani jméno, ani vlast, má jenom život, který žije a za těchto okolností jediné pouto, které ho váže k jeho blížním je právě ovládaná pošetilost. A tak se ten, kdo je oddaný poznání snaži ze všech sil, potí se a supí, a když se na něj podíváš vypadá docela obyčejně, až na to, že ovládá pošetilost svého života.
don Juan
Carlos Castaneda, Oddělená skutečnost

Skulaří převis na Skalce.

Stará vápenka na Skalce.

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT

Acta Speleohistorica 2004.
Speleohistorica 2004

Acta Speleohistorica 2005.
Speleohistorica 2005