¨
Hradisko u Bosonoh

P. Tomáš Prnka (1926 - 2013).

děkan a duše mariánského poutního místa ve Křtinách


P. Tomáš Prnka.
svíčka.


Obrana pana děkana.

HermitPhoto www.gyaneshwarpuri.czZPĚT