Gyaneshwarpuri.cz Mystickajoga.cz Hermitphoto.cz Krtiny.info Deravka.cz Ponornyhradek.cz Gangotri.cz
Svámí Gyaneshwarpuri. Foto: Jiří Dressler 2023
Foto: Jiří Dressler 2023

Kdo jsem "já".

Svámí Gyaneshwarpuri je oddaný žák Višvaguru Paramhanse svámího Mahéšvaránandy, Mistra jógy a Učitele duchovní Cesty z Indie, kterého následuje od roku 1996. Za tu dobu prošel bouřlivou duchovní transformací v důsledku probuzení kundalini, která vyústila dne 23. července 2021 v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách ve vysvěcení - sanjás díkšu - za hinduistického a jógového mnicha, ve věku 53 let. Stát se svámím bylo dlouhodobým přáním a cílem jeho života. Proto se postil a odcházel do hor a do lesa meditovat. Až se mu jeho přání doslova zázračně Svámijiho Milostí naplnilo. Od té doby setrvává v santóše - spokojenosti, veškerá světská přání se rozprchla a on se vrací zpět Domů do duchovního domova, z něhož jsme vyšli. Svámí Gyaneshwarpuri působí jako osamělý, mlčící poustevník v jeskyních Moravského krasu. Měl to štěstí, že se narodil v blízkosti tohoto nejsvětějšího území v České republice, magického a mystického prostoru, v minulosti osídleného šamany a poustevníky, na něž se rozhodl navazovat. Není učitelem jógy a nekáže hinduismus. Má právo používat duchovní titul svámí (pán sebe) a nosit oranžové roucho, šat indických jogínů a sádhuů. Získal tímto tuto nejvyšší Svámijiho iniciaci. Je kosmopolitního nadnáboženského smýšlení a vnitřního založení, z tohoto důvodu uctívá rovněž Ježíšovo křesťanství, buddhismus, taoismus a ostatní světová náboženství. Je historicky první hinduistický mnich vysvěcený zde v České republice. Píše odborné publikace z oboru speleologie, sakrální historie a archeologie a v neposlední řadě vlastní originální, z knih nevyčtenou mystiku a filozofii, básně, duchovní příběhy a pohádky s duchovním ponaučením. Následuje ve všem Sílu Lásky a kráčí po Cestě Poznání (džňanajóga) jak vyplývá z jeho duchovního jména Gyaneshwarpuri (gyana=džňana), které se překládá jako "Ten který poznal", což je výzva k duchovní realizaci. Je tedy vnitřně džňánín čemuž odpovídá jeho na první pohled nesrozumitelná životní filozofie poustevníka. Od narození je osvobozený, dosud ale nerealizoval nejvyšší stav vědomí mókšu, kdy individuální "já" se stává celým Vesmírem. Má však vlastní vnitřní vedení a napojení na Boha, Božské Já. Realizovat Boha a dosáhnout Osvícení je jeho nejvyšší a jediný Cíl v tomto zrození, jemuž zasvěcuje svoji duchovní jógovou sádhanu, meditaci v ústraní, mantra džapu, opakování Božího jména, modlitby, jógové ásany, kriji ap. podle Systému Jóga v denním životě Paramhanse svámího Mahéšvaránandy. V současnosti se často sdržuje na osamělých a pustých místech v horách a v lesích. Od dětství samostatně studoval Bibli, nikdy však neříkal že je křesťan. Později studoval Bhagavadgítu a jiné svaté spisy indické. Přečetl rovněž některá buddhistická a taoistická svatá písma. Nejvíce ho však oslovila moudrost svámího Šivánandy z Rišikéše, Paramhansy Jóganandy, Ramana Maharišiho, Chan-Šana, Bhagvána šrí Díp Nárájana Maháprabhudžího a samozřejmě svámího Mahéšvaránandy, v němž rozpoznal esenci svého duchovního nazírání Pravdy ze svých meditačních jeskyní a horských poustevnen. Uctívá rovněž ideál himalájských jogínů indických a sv. Františka z Assisi. Nevyučuje jógu veřejně a jako skutečně pravý džňánín, muž poznání, nepřijímá ani studenty jógy ani osobní žáky. V současnosti žije na základě doporučení Svámijiho se svou maminkou v malém ášramu v Brně - Bosonohách. Poustevník Gyaneshwarpuri je někdo o kom se bude především mlčet, neboť totiž v sobě slučuje bezmeznou pokoru Františkovi řehole s bezmeznou tvrdostí šrí Dévpurídžího proti démonům egoismu. Toto je přátelé himalájská jóga v České republice. číst víc


Z archivu:
1. svaté přijímání Marek Šenkyřík 1976.
1976.
1. svaté přijímání.
1976.

1976.

1985.

1985.

1986.

1986.

1987.

1989

1990
Objev krypty křtinské kostnice.
1991.
Pomalovaná lebka Křtiny. Foto: Marek Šenkyřík.
1991.
Ponorný Hrádek, Cesta vyvolených
1994
Střílky - Gyaneshwarpuri
1997

2002.
Podpoč - Slovensko.2004.

2005.

2007.

2007.
Habrůvecký smírčí skříž.
2008.
Habrůvecký smrk 1.
2008.

2008.

2008.

2008.

2008.

2009.

2009.

2010.

2019

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

Přátelé.
P. Tomáš Prnka
P. Tomáš Prnka
Arnošt Hloušek
Arnošt Hloušek
Josef Unger
Josef Unger
Martin Oliva
Martin Oliva
Antonín Tůma
Antonín Tůma
Inna Mateiciucová
Inna Mateiciucová
Jan Naš - Hari
Jan Naš
Karel Kalandra
Karel Kalandra
Jan Peňáz
P. Jan Peňáz
Jan Hynšt
Jan Hynšt
Barbora Tesařová
Barbora Tesařová
Bob Klváň
Bob Klváň
Klára Maršálková
Klára Maršálková
Dan Brodie Moltaš
Dan Moltaš
Pavel Chaloupský
Pavel Chaloupský
Mgr. Patrick Bárta, mistr mečíř.
Patrick Bárta
Sifu Pavel Kala.
Pavel Kala
Jan Hlaváček, Žďárec u Skutče.
Jan Hlaváček
Miloš Muzikář, Vranov u Brna.
Miloš Muzikář
Pavel Hlavoň - Hari Dass.
Pavel Hlavoň
Lenka Šturmová - Vidya.
Lenka Šturmová

Tomáš Pavloň

Jan Fatka

Fotohaiku.


Translation:
Upozorňuji, že tento vědecký web je chráněn autorskými zákony. Zejména je zakázáno přejímat fotografie a informace pro své vlastní publikace, novinové články ap. o mé osobě. Děkuji za pochopení. V případě zájmu mne neprodleně kontaktujte.

Napište mi: yoga@gyaneshwarpuri.cz

Návštěvní kniha

Aktualizace: 20. května 2024 ZDE

Písně Honzy Nedvěda.

Sponzoruji web chajovna.cz
Mám pro vás ikonky čtyř mých radostných františkánských webů.
Web o duchovní Cestě, Moravském krasu, Bohu a Lásce.
Toto je reportážní web ze života jediného poustevníka v Moravském krasu.
.Copyright. .Gbook. .Kontakt. . .Ke stažení.
Má bibliografie Dary Kdo jsem PoděkováníSoucitím:
Mír Ukrajině. Pro Tibet. Dalajláma Tibet.

Sponzoruji symbolicky z morálních důvodů tyto vybrané duchovní projekty:
Aby Láska Zvítězila.
Dary pro Jadan.
omashram.com
Charita Česká republika - dary.
charita.cz
Trapisté Nový Dvůr - dary
novydvur.cz
Dobrý anděl
dobryandel.cz
Člověk v tísni
clovekvtisni.cz
Z důvodu nedostatku prostředků vydávám jen toto na dobročinnost trvalým platebním příkazem.
Zkuste mne ale napodobit. Dévové vám budou i za málo pro druhé žehnat a vy budete stále v harmonii.

Chcete-li, můžete mne podpořit:).
Dary pro svámího Gyaneshwarpuri poustevníka.


Můj mystický a činný život na 184 fotografiích HermitPhoto a dalších autorů. olympus fotografování
Shlédnutí fotogalerie trvá cca 10 minut. Je to příběh o hledání svobody duše. Zaposlouchejte se do Honzových písniček a meditujte. Je to o Zlatém období mého života poustevníka a speleologa hlavně v Moravském krasu, v letech 1982 - 2021, tedy před převlečením ze speleologického overalu a trampských maskáčů do oranžového roucha indických svámiů. Pokud vás zajímá pokračování této již zde neaktualizované fotogalerie, potom navštivte můj druhý web www.mystickajoga.cz ZDE.

Sledovanost od 10. září 2019:

Poustevník Gyaneshwarpuri vyučuje:
Pravda a Láska musí zvítězit.
Jóga, meditace, mantra, ústraní.
"Veď mě ze tmy ke světlu." UpanišádyOchránkyně
Moravského krasu
"Nemohlo by to být také tak, že vás rozčílilo to, co ten člověk říká nebo dělá, protože ta slova, nebo to chování, poukazují na něco ve vašem životě a ve vás, co odmítáte vidět? Pomyslete jen na to, jak podráždění bývají lidé při setkání s mystikem či prorokem, který mysticky ani prorocky vůbec nevypadá, když začne promlouvat a oni poznávají jeho život."

Anthony de Mello
Cesta k Lásce
katolický kněz indického původu

Spojenectví:
Dar pro Správu CHKO MOravský kras.
Dar fotografie 75 x 50 cm pro Správu CHKO Moravský kras na vystavení
a obzvláště RNDr. Antonínu Tůmovi.
Správa CHKO Moravský kras logo.

Strážci přírody CHKO Moravský kras logo.

 Muzeum Blanenska - poděkování.

Ústav Anthropos Moravského zemského muzea.

Doc. Martin Oliva z Ústavu Anthropos a svámí Gyaneshwarpuri z Jógy v denním životě.
Fotografie darovaná příteli Doc. Martinu Olivovi na Ústav Anthropos.

Višvaguru paramhans svámí Mahéšvaránanda a svámí Gyaneshwarpuri. Střílky 2021.
Mé hlavní Přátelství s Přítelem mé duše, duchovním Mistrem
Višvaguru paramhansem svámím Mahéšvaránandou z Indie.
Mons. Jan Peňáz farář v Novém Veselí a poustevník Gyaneshwarpuri.
Mé přátelství s Mons. Janem Peňázem
farářem ve Křtinách, dnes v Novém Veselí.
Mons. Jan Peňáz farář webové stránky.
www.poutnik-jan.cz


Jóga v denním životě.
www.joga.cz

Návštěvní kniha
Pište a reagujte na zveřejněné články klidně anonymně na kontaktní formulář s nepřímým zápisem
nebo raději osobně na email: yoga@gyaneshwarpuri.cz, což bude lepší.
Nové Zprávy z Moravského krasu
Zrcadlení dějů v krasu
Doupě Trampů

Acta Speleohistorica č. 10 výjdou na vánoce 2024.
Zde můžete číst tuto vznikající studii.

Acta Speleohistorica 10/2024 v přípravě

Archiv Zpráv z krasu

Nové:
20.5.2024
Má vize podzemního odvodňování plošiny Skalka.
Zde můžete číst tuto vznikající studii.
Vize podzemního odvodňování plošina Skalka

Acta Speleohistorica č. 10 výjdou na vánoce 2024.
Zde můžete číst tuto vznikající studii
Acta Speleohistorica 10/2024 v přípravě

Aktualizován a trochu odosobněn úvodní článek na webu ponornyhradek.cz: "Speleologické perspektivy Plošiny Skalka a jižní části Moravského krasu u Ochoze u Brna z hlediska hlubinné introspekce." ZDE
Tento článek je definitivně tímto hotový a bude nabídnut Sborníku muzeum Blanenska ke zveřejnění vzhledem k tomu, že se mnou nekomunikuje redakce Speleo.cz České speleologické společnosti a nezveřejňuje již mé příspěvky, což považuji za sobecké opatření hodné jejich zájmového nedemokratického egoismu lidí okolo Milana Hejny a předsedy Lenárta.
19.5.2024
Poustevnice Klára na Děravce ZDE

Vložena píseň Jaromíra Nohavici "Darmoděj" a další dvě písně na webu ponornyhradek.cz ZDE
Tyto dávné písně dobře vystikují můj Ponor 90. let 20. století. Vložen též obrázek Speleo Óm, ve který jsme tehdy věřili. Další fotografie: ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE
18.5.2024
Nové fotografie na webu deravka.cz
ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

Nové fotografie na webu krtiny.info
ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

Habrůvecké ponory. Neznámý jeskynní systém Habrůvecké svaté schody. ZDE

Otevřená skála ve Křtinském údolí ZDE

Kde žil Hertodův (1669) poustevník? ZDE

17.5.2024
Pouť na Kostelík ve Křtinském údolí.
Dnes jsem byl po dlouhé době ve Křtinském údolí. Cíl dnešní cesty byl mystický Kostelík u Býčí skály. Chtěl jsem tam na terásku nad touto jeskyní pod převis položit kříž a svou informační cedulku. Došel jsem ke Kostelíku hned časné z rána. Vystoupal jsem do příkrého svahu nad vchodem od Býčí skály abych objevil zanedbanou pěšinku na skalní terásku nad jeskyní. Ale marně. Skaní římsu jsem neobjevil. Potom se z pošmourného nebe začal snášet studený déšť, tak jsem se uchýlil do Kamenného sálu. Zde jsem využil čas při čekání až déšť přejde a přeměřil jsem rozměry této dómovité prostory gotického vzhledu. Kamenný sál je přibližně kruhového půdorysu o velikosti 11,7 m a šířce 10 m. Ze sálu se dvěma velkými vchody vybíhá směrem k Býčí skále 18 m dlouhé sestupná chodba k třetímu vchodu do jeskyně. Šířka této chodby je průměrně cca 2,7 m. Strop Kamenného sálu se klene ve výšce přes deset metrů a je rozerván četnými komíny a horním patrem Kazatelny, z níž kdysi prý pohanští kněží kázali lidu. Tam nad Kazatelnou je horní patro, kde žil onen eremicola. Jeden komín je otevřen až na povrch a za příznivé koncelace jím proniká do jeskyně sluneční paprsek. Kostelík je památná jeskyně opředéna mnoha pověstmi. Je to záhadné místo Křtinského údolí. Lze přímo vidět středověké mastičkáře někdy v 17. století jak tuto nápadnou jeskyni prokopali v naději, že objeví roh bájného jednorožce. Mohlo zde být ukryto mnoho pokladů. Jeskyně je považována za průtočnou Křtinského potoka, v době kdy tekl v této úrovni. Další neznámé pokračování směrem ke Křtinám zaniklo a po bývalé jeskynní chodbě odstraněně přírodními procesy zůstalo stát několik izolovaných hřebenáčků. Mám dávnou vizi, že bych v Kostelíku nechal položit pískovcovou dlažbu. Do dlažby bych nechal postavit kamenné ohniště pro poustevníky, kdy sem opět přišli. To je má vize.
Otevřená skála ve Křtisnkém údolí 2024.

Kostelík ve Křtinském údolí 2024.

Kostelík ve Křtinském údolí 2024.

Nové fotografie na webu o Děravce.
ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE
16.5.2024
O Vigsiusových Vallis baptismi pod Jana Skutila - nový text na webu krtiny.info ZDE

Památníček pro Kostelík.
Památníček pro Kostelík.

Skutilův článek o Vigsiusovi na webu krtiny.info. ZDE
Doc. Martin Oliva mi přeposlal sken Skutilova článku: "Křtinské údolí Martina Alexandera Vigsia, který vyšel ve Sborníku Okresního vlastivědného muzea v Blansku. Mám vážný zájem Vigsia znovu přeložit za své vlastní peníze, až trochu zbohatnu.

A ještě malá aktualizace na webu krtiny.info.
Vyřazený obraz Panny Marie Křtinské na oratoři chrámu Panny Marie ve Křtinách. ZDE

Aktualizace webu o Děravce.
Okamžiky na poustevně Děravce, které voněly mírem a pokojem ZDE Děravka před betonáží ZDE Brána na poustevnu Děravku ZDE Na poustevně Děravce ZDE Seník v lesní trati Chvalkov, o nějž jsem pečoval ZDE Karsologická mapa Habrůvecké plošiny ZDE Harmonie na Děravce ZDE Habrůvecká plošina pod ochranou poustevníka ZDE Zima na Děravce ZDE Návštěva v Brně ZDE

Aktualizace na www.ponornyhradek.cz
Ponor SHKB ZDE Meditační místo poustevníka Marka v blízkosti Novodvorského kotle 2 ZDE
15.5.2024
Poustevníkuv kříž pro jeskyni Kostelík ve Křtinském údolí.
Tento kříž je pro poustevníka o němž je zmínka z roku 1669, že již dávno před tímto datem žil na skalní terásce nad touto svatou jeskyní.
Kříž poustevníka Gyaneshwarpuri pro jeskyni Kostelík ve Křtinském údolí.

Na webu deravka.cz doplněno 15 mých fotografií z roku 2009, kdy jsem spanile poustevničil na Děravce ZDE

Na web ponornyhradek.cz vloženy fotografie speleologa Jana Hynšta ZDE ZDE ZDE

Aktualizace historických fotografií na webu krtiny.info

Studium archivních pramenů na faře ZDE

Křtinský chrám z Hory ZDE

Karmajóga při hrabání listí pro pana faráře Peňáza ZDE

Staré základy odhalené na náměstí pod ambitem (2009) ZDE

Hledání vyústění barokní kanalizace na náměstí v blízkosti chrámu Panny Marie (2009). ZDE

Hledám vyústění barokní kanalizace při úpatí ambitu v blízkosti chrámu Panny Marie (2009) ZDE

Jeskyně Kostelík - poustevník čte rozsudek jeskyňářům zlého ducha z Býčí skály, kteří zcizili památníček ZDE

14.5.2024
Do webu o Děravce překlopena do html kódu má publikace Acta Speleohistorica o Habrůvecké plošiněZDE
To velmi zkvalitnilo obsahově tento web. Zatím je to holý text bez dokumentace.

Nový text na webu ponornyhradek.cz. ZDE

"V roce 1962 jako první psal, na základě své vlastní terénní návštěvy, která se odehrála v roce 1951, o dosud anonymním ponoru u Nového dvora při SV úpatí krasové plošiny Skalka ve svém stručném článku geolog Ladislav Slezák, který jako první speleolog upozornil na existenci dosud neznámého hydrografického problému novodvorských podzemních vod pod plošinou Skalka, aniž by se tento problém však snažil více diagnostikovat (Slezák 1962). O několik let později do ponorného údolíčka se závrtem občasného ponoru zavítali další speleologové Jan a Petr Himmelové v rámci sepisování své knihy: "Jeskyně v povodí Říčky", která vyšla tiskem v roce 1967. V knize o periodickém ponoru rovněž učinili stručný literární zápis, ale ani oni tento problém více neřešili (Himmel a Himmel 1967). V roce 1983 se odloučila z pracoviště Malý lesík malá skupina členů Březinské skupiny ZO 6-12 Speleologický klub Brno vedená Jiřím Smrčkem, která vyhloubila na dně ponorného závrtu "směrem Nový dvůr" nepatrnou průzkumnou sondu, která však opět zanikla při nejbližším tání sněhu, aniž přinesla jakékoli pozitivní výsledky a informace. Dne 21. října 1989 zahájila radikální speleologický průzkum Novodvorského ponoru komplexním způsobem nově ustanovená Novodvorská skupina při ZO 6-12 Speleologický klub Brno, vedená Markem Šenkyříkem. Tato skupina, která se v roce 1991 transformovala v nastupnickou organizaci ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno, si kladla za cíl objevení hydrologického, eventuálně paleohydrologického odvodňování celého masivu plošiny Skalka. K dosud nejhlubšímu zamyšlení nad touto problematikou však došlo až v roce 2005, kdy Marek P. Šenkyřík zveřejnil svou revoluční a zásadní studii pro poznání krasu Skalky pod názvem: "Plošina Skalka - základní studie o neznámém speleologickém problému jižní části Moravského krasu", která vyšla v malém nákladu formou samizdatu v autorově vlastním sborníku Acta Speleohistorica. Tato studie byla velmi kladně přijata a stala se doslova čtenou biblí Skalky pro nové generace zdejších jeskyňářů. Nejdůležitější pasáže o objevech jeskyní Ponorný hrádek pod Novodvorským ponorem a propasti Soví komín pod závrtkem Zub byly kromě toho zveřejněny v řádně etablovaném renomovaném sborníku České speleologické společnosti s větším dosahem Speleofórum 2005.

Houženatě jsem celou noc až do rozbřezku aktualizoval tento text zveřejný v úvodu mého nového webu o Ponorném hrádku a plošině Skalka www.ponornyhradek.cz ZDE
Tento text po dokončení nabídnu ke zveřejnění Mgr. Milanu Koudelkovi z redakce Sborníku Muzeum Blanenska, který pravděpodobně mi navrhne nějaké etické změny. Tento článek totiž považuji za velmi významný z hlediska speleologie v jižní části Moravského krasu.

"V letech 1989 - 1996 a opět v letech 2003 až 2004 jsem byl vedoucím speleologického výzkumu v Novodvorském ponoru, jak jsme kdysi na počátku 90. let 20. století pracovně nazývali tuto nově objevenou jeskyni při SV úpatí plošiny Skalka, později v roce 2004 (opět v roce 2005) závazně pojmenované podle mne jako jejího hlavního objevitele na Ponorný hrádek. Jsem považován za zakladatele řádného speleologického výzkumu na plošině Skalka (od roku 1989) a proroka, vizionáře a snad i básníka tohoto krasového území nad Ochozí u Brna. Současný tým ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno toto pojmenování jeskyně na Ponorný hrádek, řádně zanesené a zaarchivované v litaratuře, z politických důvodů a z nevědomosti nerespektuje, neboť by bylo vzpomínkou na vyhnaného a vyloučeného zakladatele, objevitele obou zdejších jeskyní a 1.předsedy ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno Marka P. Šenkyříka. S tímto současným - věřím že jenom dočasným - nerespektováním mých práv objevitele této jeskyně řádně v literatuře zaznamenané pod jménem "Ponorný hrádek" (a též v případě Sovího komína, který současní členové ZO 6-26 nazývají taky nesprávně jako Zub) já však nesouhlasím a vznáším proti tomuto jednání morální a etický protest. Jeskyni Ponorný hrádek objevil dne 20. května 1990 Marek Šenkyřík (autor tohoto zápisu) za spolupráce kamaráda Zdenka Foltýna, který do objevené v důsledku své plně rozvinuté klaustrofóbie, získané v radiolokátoru ve vojenské základní službě, nikdy ale nevstoupil. V 1. pol. 90. letech 20. století se mi za nemalých potíží podařilo trativod Ponorného hrádku, respektive Novodvorského ponoru (což nedoporučuji již používat) celkem prolongovat a proloužit do vzdálenosti 35 m od vstupu do vchodové skruže a do celkové hloubky odhadovaných cca -15 m, což bylo tehdy na hranici lidských možností výzkumu, kde trativod končí zatím nepřekonanou neprůleznou úžinou (Střelecká úžina). Své intenzivní exploatace jsem obnovil po sedmi letech nepřítomnosti v Moravském krasu, až na počátku 21. století, kdy jsem byl ale v roce 2004 ze svých jeskyní vyloučen - a to musím zanést i do literatury, neboť to patří k historii na této lokalitě - nefachčenkem, chatařem, negativním démonem a krasovým zlodějem Janem Marťasem Martinkem, který měl ke svému opravdu hrůznému vylučování mne ze skupiny fyzickou oporu v morálně slabém skautovi Petru Uzlu Červinkovi. Těmto dvěma tedy vděčím za jejich nelítostné rozhodnutí a svůj osud vyhnance ze své vlastní domovské ZO 6-26 SHKB, a tato jejich katastrofální klatba měla později samozřejmě vliv i na rozhodnutí a sobecké zamordování mé nové ZO 6-31 Valnou hromadou celé České speleologické společnosti, která jen z čistě politických důvodů boje o tzv. "zájmová území" v Moravském krasu, nepřijala dne 12. října 2008 nakonec mou velice aktivní ZO 6-31 "Speleologický průzkum poustevník Marek" působící na náhradním územím Habrůvecké plošiny do struktury ČSS, jakož mne později ani v roce 2019 nepřijali za pouhého individuálního člena ČSS, ze stejných zájmových - tedy sobeckých - pohnutek do této "své" organizace. Tímto vším se mi ČSS dnes jeví jako sobecký, roztříštěný spolek, v němž bojují jednotlivé zájmové frakce, což jejich předsednictvo řeší silovým, rádoby chlapáckým způsobem železné ruky vylučováním a nepřijímáním členů či nových základních organizací do své společnosti. Je to tedy v jádru nesnášenlivá uzavřená společnost, pravděpodobně pouhých pacientů z hlediska duchovnosti, kterou oni nesnášejí, jak jsem se měl tu možnost sám z osobní zkušenosti přesvědčit. Bohužel je to pravda. V roce 2024 navíc redakce Speleo.cz jménem vedení ČSS tomu dala korunu, když mi oznámila po mé pravdivé kritice negativních energií uvnitř této České speleologické společnosti, kterými jsem v minulosti velmi trpěl, že přestávají zveřejňovat mé články, jakož i se mnou kamarádit a komunikovat, což považuji za vrchol absurdity možný jen mezi jeskyňáři v Moravském krasu a projev jen dalšího nedemokratického útisku mojí duše. Nic si z toho ale nedělám a neustuji jim z Principů svojí víry. Ale ještě k Janu Martinkovi a Petru Červinkovi, kteří ani po dvaceti letech od těchto vpravdě pohnutých ukrutných událostí nepocítili výčitky svědomí a svůj opravdu amorální a podivný čin nepřehodnotili a svého neopodstatněného farizejského vylučování ze skupiny v podstatě dodnes nelitují, ani mi ho nijak nevysvětlili, což je svévole a podraz pouhých dvou pučistů ve skupině, a proto jim to není poustevníkem odpuštěno na zemi ani na nebi, a k tomuto svému duchovnímu rozhodnutí mám oporu v četných biblických výrocích pana Ježíše Krista a dalších světců. Například se ve svatých knihách píše: "Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš." (Evangelium sv. Lukáše 6,41). A dále především: "Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." (Evangelium sv. Jana 20,23). A též: "Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky..." (Evangelium sv. Marka 3,29). Já se dnes řídím ještě tímto výrokem: "Kdekoli by vás nepřijali, výjděte z toho města a setřeste si prach z nohou na svědectví proti nim." (Evangelium sv. Lukáše 9,5.). Nejsem vůbec biblista a dokonce ani křesťan, přesto mé vyloučení zcela fyzicky i vnitřně připomínalo ukřižování Krista, které prožívají v lidské společnosti jistí zbožní křesťané, mezi něž jsem se tehdy počítal. Nic, vůbec nic jim tedy není odpuštěno, protože nelitují a nerevidují toto své rozhodnutí. Já jenom naštěstí zapomínám na všechna prožitá příkoří, avšak moudře po indicku "bez zapomínání"..." číst vic


13.5.2024
Upozorňuji, že houževnatě pracuji na novém webu www.deravka.cz o Děravce na Habrůvecké plošině. ZDE
Příjďte se podívat na můj hnědý web, v barvě mé tehdejší františkánské kutny.
Nový text na krtiny.info o děkanu Tomáši Prnkovi.cz
"Pan děkan se zajisté ze všeho vyzpovídal, ale přesto si své pochybení nikdy skutečně nepřipustil, jak jsem měl možnost poznat. Že v době kdy ostatní kněží katolické církve trpěli všemožným útiskem, on papalášoval v duchu marxismu - leninismu, jako Leninův moderní kněz. Ale to se mu vymstilo. Za demokracie nebyl vítaný na brněnském biskupství a brněnský biskup se s ním nepřišel rozloučit, ani mu poděkovat při příležitosti ukončení jeho duchovní mise ve Křtinách, což páter Prnka opravdu těžce nesl, když musel pro svůj pokročilý věk odejít z fary do suterénního bytu - jakési poustevny -za dvorkem křtinské fary, což ve stáří potřeboval."

Na webu krtiny.info zveřejněna velmi historicky cenná bibliografie Vlastivědných zpráv z Adamova a okolí. ZDE
Věnoval doc. Martin Oliva z Anthroposu. Můžete si ji stáhnout do svých archivů.
12.5.2024
Dnes jsem zaregistroval a provizorně zprovoznil nové domény Deravka.cz ZDE a Ponornyhradek.cz ZDE
Obě tyto domény jsou zatím ve výstavbě a fungují v pracovním režimu. Bude to pravděpodobně trvat několik měsíců, než budou hotové.

Rozhodl jsem se, že vám tu udělam přece jen servis nových aktualizaci na webu krtiny.info
Zde asi stál Německý chrám pokoj ZDE

Průjezdy do premonstrátské rezidence ve Křtinách osvícené slunečním světlem navozují hlubinný rozměr ZDE

Vyfotil jsem se, když jsem zase jednou seděl v lavici chrámu Panny Marie ZDE

Průzkum vyrytých graffiti na kůru u varhan ZDE

Podařilo se mi objevit v mém archivu dosud neznámé fotografie tajné skrýše chrámu Panny Marie ve Křtinách, kterou nyní není možné fotografovat ZDE

Takto jsem se v roce 2009 odevzdával sepisovaní své studie pro Křtiny před sochou Panny Marie Křtinské ZDE Odevzdával jsem se též před neviditelným Mistrem mariánské svatyně ZDE

Zveřejňuji zde unikátní dokument objevený v mém archivu, který jsem nafotografoval v roce 2009. Jedná se o svědectví kolaborace pana děkana Prnky s komunistickým režimem, v době kdy skuteční kněží trpěli všemožným útiskem ZDE

Unikátní fotografie objevená dnes v mém archivu na CD z poustevny Děravky, v době kdy jsem se usilovně věnoval mystérium křtinského chrámu v roce 2010 ZDE

S křtinským farářem P. Janem Peňázem v roce 2009 ZDE a ZDE

Rozhodl jsem se, že založím novou doménu o Děravce a možná že i o Ponoru - Ponorném hrádku.
Na těchto doménách vysvětlím své vize. Můžete se na to těšit, ale zatím budu pracovat jen webech krtiny.info, což mi dá hodně práce a hermitphoto, což mi dá ještě více práce. Zatím poukazuji nahoře tohoto webu na vybrané subdomény, na nichž mi nejvíce záleží.

Pokud vás zajímají Křtiny, tak si zajděte na web krtiny.info kde je velmi obsáhlá aktualizace. ZDE
Není v mých silách tuto aktualizaci uvádět zde na gyaneshwarpuri.cz. tak si tam zajděte a hleďte do novinek v pravém sloupci.
11.5.2024
Bohumil Klváň - Chajovna - má šťastnou karmu - umožnil vystavit na zdi své čajovny mé svaté fotografie.
Bohumil Klváň - Chajovna - má šťastnou karmu - umožnil vystavit na zdi své čajovny mé svaté fotografie.

Pročištěn web krtiny.info.
Odstraněny již nežádoucí zmínky o agentu StB Farlíkovi, čímž mu ovšem nedávám vůbec milost a též o zlých silách a Golcovi hodných exorcismu na Býčí skále. Nebudu si kvůli nim znečišťovat tento pozitivní milující web. Dneska jdu fotit do Křtinského údolí na Kostelík. Uvidíme co mi bude vyprávět poustevník, který zde žil již dávno před rokem 1669.
10.5.2024
Jeskyně Kostelík - svaté srdce Moravského krasu ZDE

Úvod do složitých mezilidských vztahů ve Křtinském údolí: ZDE

Zajděte si na krtiny.info - tam to teď žije!

Dnes jsem začal pracovat na problému Křtinského údolí z hlediska poustevnictví a zbytku duchovních energii.
Býčí skála, Kostelík, Jáchymka, Výpustek, Vinckova ap. Doufám že mne v mém díle budou místní speleologové podporovat. Píši to pro Křtiny.

Nově trochu aktualizováno za dlouhé noci krtiny.info: ZDE

9.5.2024
Nové překlady do angličtiny na webu krtiny.info: ZDE
Celkem čtyři kapitoly.
8.5.2024
Upozorňuji, že v návštevní knize tohoto webu se rozproudila diskuze. Můžete se taky přidat.

Kritika kultu Panny Marie ve Křtinách a ve světě. ZDE.
Od dětství, kdy jsem se zabýval četbou s studiem Bible, obzvláště Evangelií, jsem trpěl filozofickou otázkou, zda je správné uctívat Pannu Marii více než Ježíše, jak činí katolíci. Jednou jsem nahodle otevřel Bibli, když jsem se právě trápil touto otázkou a tam bylo napsáno, že všechny modlitby jsou Bohu milé. Nepamatuji si přesnou citaci. Podle toho jsem poznal, že uctívat Pannu Marii je dobré, ne však více než Ježíše. A toto vnitřní mystérium odmítání uctívání Panny Marie se ze záhadných příčin nese celým mým životem. Možná že vás v této souvislosti překvapí, že se dnes každodenně modlím k Panně Marii jeden "Zdrávas", ale jen z důvodu neznalosti většího repertoáru modliteb. Dodnes Pannu Marii neuctívám, ale mám ji v úctě a lásce a před její sochou poklekám ve křtinském kostele. Myslím si, že současný i minulý kult Panny Marie je zpolitizované téma v důsledku rozdělení Evropy na katolicismus a protestantismus, který kult Panny Marie neuznává a u katolíků odsuzuje. Musím dát v tomto protestantům v podstatě za pravdu, přestože kult Panny Marie prodělal v čase svůj vývoj, až se stal upřimným vyjádřením nejširších vrstev populace. Já však kult Panny Marie podvědomě od mládí neuznávám, neboť fixuje mysl nikoli na jejího syna, Osvoboditele duše, Ježíše Krista, ale na jeho matku. V tomto je kritika katolicismu zcela jistě oprávěná. To opravdu zavání falešným kultem. Přesto ve Křtinách i jinde na světě je kult Panny Marie zcela zaručeně pravý kult. Já bych ho však rozhodně nedoporučoval příliš houževnatě praktikovat ani následovat. Všeho s mírou. Opravdu se příliš nepoutejte na Matku Ježíše, která není Ježíš sám. Není to to samé. Ježíš byl mesiášem, plně osvíceným, sjednoceným s Bohem na rozdíl od své matky, která byla jen prostou ženou, jakkoli i ona byla samozřejmě započítána později mezi světice Boží.

Nové na webu krtiny.info, aneb vyhýbejte se bigotním křesťanům i netolerantním zfanatizovaným Svědkům Jehovy. ZDE.
Tento web je mé přiznání k Ježíšovi, neuctívám však příliš Pannu Marii. Proto tento web nebude vonět bigotním křesťanům, obzvláště katolikům bez tolerance k ostatním vyznáním, čímž jsou bohužel pověstní. Katolicismus se mi dnes jeví jako zastaralé náboženství, které mělo svůj orbit ve středověku. Bohužel vůbec neuctívají jiná Boží vtělení než Krista, což mohlo platit ve středověku, ale dnes je to již do očí bijící nesmysl a omyl jejich duchovní cesty. Domnívají se též například, že v posledních časech povstanou falešní proroci, a proto se bojí mého Mistra Paramhanse svámího Mahéšvaránandy z Indie. Na tento konec světa se připravují křesťané každý den svého života, žijí ve strachu ze soudného dne, který však za dva tisíce let samozřejmě nikdo neviděl přijít a nepřišel, ani nenastal prvotními křesťany proklamovaný a toužebně očekávaný Ježíšův druhý návrat. To by nás mělo přivést k zamyslení nad pravdivostí údajných Ježíšových výroků v Bibli. Co na to říkají teologové a biblisté se svými názory a náboženskými teoriemi? Mnohem pravděpodobnější je v dnešní době ekologického znečištění, ekologická krize a zhroucení planety Země, k čemuž snad však taky nedojde. Musíme doufat, že nám Bůh nedovolí zničit jeho Boží Dílo. Křesťané tvrdí rovněž, že "Ježíš je jediná cesta k Bohu," pod vliven nepravděpodobného údajného Ježíšova výroku zaneseného do Bible, čemuž se směji, ale oni tomu samozřejmě věří v souladu s literou zákona svého náboženství. Tímto názorem vlastní výlučnosti trpí odjakživa mnoho náboženských cest. Myslím si, že by Ježíš byl nevědomý a pyšný, kdyby se doopravdy považoval za jediného světce na světě, který hovoří z Boha, tak jak to chápou věřící katolíci i protestanti. Jsem pro multikulturalismus a mezináboženskou snášenlivost, již je známo nejtolerantnější náboženství na světě, indický hinduismus.
7.5.2024
Na webu krtiny.info vloženy základní informace o Hoře Živčáková u Turzovky: ZDE.

Na webu krtiny.info založena kapitola "Poutě jinam", do níž napsáno pár informací o Hoře svatého Klimenta, čili Hradisku svatého Klimenta ZDE.

Oslava narozenin začala.
Večerní narozeninový satsang..

Swami Gyaneshwarpuri - narozeninový satsang.

56 čajových svíček připraveno na oltáři k zapálení na nočním narozeninovém satsangu.
Večerní narozeninový satsang..

Oznamuji, že dnes mám narozeniny 56 let.

6.5.2024
Knihovna Jiřího Mahena zveřejňuje mnou darovanou knihu o Křtinách ZDE.

Na webu Strážců přírody Moravského krasu vyšlo zhodnocení mé nedávné činnosti zásluhou RNDr. Antonína Tůmy, za což děkuji. ZDE.

Pokud potřebujete překládat do cizích jazyků velmi vám doporučuji tuto nanejvýš seriózní a odbornou firmu. Ceny jsou přijatelné ZDE.

Vložena staronová aktualita z podzemí kostela ve Křtinách: ZDE.

Dnes jsem byl po dlouhé době ve Křtinách na ranní fotoprocházce.
Samozřejmě, že jsem nevkročil do kostela. Jen jsem ho obešel z venku a pořídil několik pěkných fotografií.
Chrám Panny Marie ve Křtinách. Foto: Svámí Gyaneshwarpuri 2024.

5.5.2024
Dnes jsem dopsal web krtiny.info.
Už nebudu aktualizovat pravděpodobně nic o kostele, pokud se nezmění něco s P. Jánem Lajčákem. Budu ale aktualizovat ještě o svých toulkách po krajině okolo kostela, například příležitostně plánuji fotovýpravu do Křtinského údolí a na Kostelík. Ale v podstatě ani tam nepotřebuji už nic fotografovat. Proto mne navštěvujte na webu gyaneshwarpuri.cz. Děkuji vám, že jste se přišli. Je noc 7 minut před půlnocí.

Dnešní satsang při svíčkách začal již před soumrakem.
Satsang při svíčkách. Foto: Svámí Gyaneshwarpuri.

Podívejte se znovu na index - úvodní stránku webu krtiny.info, kde je velmi zajímavý nový běžící text ZDE.

4.5.2024
Na webu krtiny.info vložen následující text o Panně Marii ve Křtinách a jejím poutním místě.
"Navzdory výše vyslovenému je křtinské poutní místo pravé poutní místo, v minulosti a nepochybně i dnes, jakož i v budoucnosti. Proto doporučuji ho navštívit, vstřebat jeho posvátné duchovní energie a zamyslet se zde nad skutečným smyslem své existence zde na zemi. Můžete například jen upřeně hledět na sochu Panny Marie Křtinské a naslouchat svým myšlenkam. Možná že k vám bude Někdo Za sochou promlouvat a přinese vám radu v jakékoli vaší svízelné situaci. Tuto sochu ochraňují andělé po staletí, kdy je centrem dění na tomto požehnaném poutním místě. Děje se tak od roku 1210 již 800 let, kdy je socha dle zpráv premonstrátu zde ve Křtinách a stále je uctívána a je ve veliké úctě a važnosti."

Nazval jsem Křtiny moravské Assisi.
Svatý František z Assisi. Byly středověké Křtiny moravské Assisi?


Přečtěte si další Zprávy z Krasu ZDE
´
"Pokud druzí lidé nechápou vaše chování, co se děje? Jejich požadavek, že musíte dělat jen to, co oni chápou, je pokusem diktovat vám. Je-li to v jejich očích bytí "asociální" a "iracionální", budiž. Většinou se jim však ukáže vaše svoboda a odvaha být sebou samými. Nikomu nejste povinni nějakým vysvětlováním nebo účtováním, pokud jim vaše činy neškodí nebo neporušují jejich právo. Kolik životů bylo zničeno touto potřebou "vysvětlovat", což obyčejně znamená "pochopit", tj. schválit. Ať jsou vaše činy a podle nich i vaše skutečné záměry posouzeny, ale mějte na paměti, že svobodný člověk je povinován vysvětlením jen sám sobě - svému rozumu a svědomí - a ne mnoha těm, kteří snad oprávněný nárok na vysvětlení mají."
Erich Fromm,
Umění být

Ášram Brno - Bosonohy.


Výběr ze zveřejněných článků.
Copak mi naslouchají? Místo rozloučení se speleologií.
více
Já se nemohu zdržovat hrou na jeskyňáře.
více
Předběžný text žádosti o povolení poustevny v lokalitě Děravka na Rudicko - Habrůvecké plošině.
více
Obnova kříže Arnošta Hlouška, otce habrůvecké speleologie a speleologů z Habrůvecké plošiny.
více
40. výročí T.O.Doupě v Moravském krasu - jih.
více
Oheň v Moravském krasu. Kauza poustevnický posvátný ohníček.
více
Požehnané vánoce ve Jménu sv. Františka Serafínského
více
Kdo dovolí poustevníkovi výkon poustevnického práva ve svém lese?
více
Mé spojenectví s farářem ve Křtinách Mons. Janem Peňázem. Chlubím se Láskou tohoto starého kněze.
více
Sen o Ponoru na Skalce a o Křtinách.
více
Manifest proti rozhodnutí Školního lesního podniku Křtiny v zastoupení Doc. Ing. Tomaše Vršky a Správy CHKO Moravský kras v zastoupení RNDr. Antonína Tůmy ve věci nepovolení poustevny, ani přístřešku, ani maringotky pro poustevnické využití v Moravském krasu.
více
Druhý manifest: Neopouštím Moravský kras. Opouštím jen Správu CHKO Moravský kras a ŠLP Křtiny.
více
Na Švédově stole byla ukrutná zima.
více
Rozešel jsem se s ateistickým archeologem Martinem Golcem.
více
Třetí manifest proti ŠLP Křtiny: dnes jsem se definitivně rozešel s ředitelem ŠLP doc. Tomášem Vrškou. A takto to přátelé a nepřátelé bude pokračovat stále, třeba do nekonečna, dokud negativně smýšlející lidé budou ve svých vůdčích pozicích.
více
Stop státnímu ekofanatismu v ČR! Poustevník z Moravského krasu se zastává trampů na Kokořínsku!
více
Autobiografie speleologa. 40 let speleologických průzkumů Marka P. Šenkyříka - Gyaneshwarpuri v Moravském krasu jih a střed (1982-2022).
více
Sám na hoře - poustevníkovo kázání:
více
Noční bdění v noci z Velkého pátku na Bílou sobotu v jeskyni Trampů v Hádeckém údolí aneb podivný zálesák na Doupěti.
více
Česká speleologická společnost trpí sektářstvím a nese rysy zájmové sekty.
více
První meditační ústraní s výrobou kříže, oltáře a odstranění ohniště v Adlerově jeskyni v Hádeckém údolí.
více
Pár slov o meditační jeskyni Adlerova.
více
Údolí Říčky je mé údolí od Boha.
více
Dobrozdání RNDr. Jana Himmela o svámím Gyaneshwarpuri.
více
více

Můj oltář v ášramu v Bosonohách

Má sakrální místa:

Svámijiho lípa

U Studánek.

Střílky

Křtiny.

Hrádek u Babic.

Krkonoše.

Ponorný hrádek.

Záhrobní.

Poustevna Močová.

Závrt u Habrůveckých smrků.

Hradisko sv. Klimenta.

Hradisko u Bosonoh.

Oslávka.

Assisi.

Jadan.

Doupě Trampů.

Švédův stůl.

Poustevníkova Děravka.

Kostelik.

Pekárna.

U Tří kotlů.

Vzdušný chrám.

Kůlnička.

Turzovka.

Soví komín.

Nad Kůlničkou.

Svaté schody.

Liščí díra.

Křížova.

Tulácká poustevna.

Adlerova.

Slovenský ráj.

Žďárec u Skutče.

Lesslova hora.

Tábořiště.

Tajné místo

Další posvátná místa & jeskyně:
Brno, Plošina Skalka, Bukovinka, Tři smrky, Žitného, Jáchymka, Špičák, Malý lesík, Kaple Matky Boží, Rudické propadání, Netopýrka, Habrůvecká plošina, Křtinské údolí, Michalka a Vymodlená, Paleoponor v Ochozském žlíbku, Závrt pod Svatými schody, Bosonožský hájek, Jeřábek, Josefovské údolí, Babická plošina, Stránská skála, U Jezuitů v Brně, Býčí skála, Hádecké údolí, Hády, Tábořiště, Barunčina, Hynštova ventarola, Praha, Říčánkova skála,

MORAVSKÝ KRAS ..|..o Duši Krajiny
poustevník Marek Moravský kras památníček Vincenc Doležal na Kostelíku

Unikátní nabídka:
Křtiny.info logo.

Acta Speleohistorica
Plošina Skalka – základní studie o neznámém speleologickém problému jižní části Moravského krasu. Zpráva o speleologickém průzkumu na plošině Skalka za roky 1989 – 2004.Acta Speleohistorica 4/2005, s. 1-70, Brno, duben 2005.pdf Náklad: 165 výtisků.

Habrůvecká plošina - úvod do neznámého speleologického problému střední části Moravského krasu. Zpráva o činnosti ZO ČSS 6-31 SPPM za rok 2005. Acta Speleohistorica 7/2006. s. 1-84, Habrůvka, duben 2006. pdf Náklad: 165 výtisků.

"Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy 1990 - 2022. Křtiny srdcem speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha." Acta Speleohistorica 9/2023, s. 1-144, červen 2023 pdf Náklad 165 výtisků.

 width=  width=

Číst všechna Acta Speleohistorica ZDE Zakoupit ZDE

MUNI Památkový ústav


Poustevníkův kříž pod Habrůveckou plošinou:
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.
Zdroj: viz

Kříž pod Habrůveckou plošinou

Autorská bibliografie

1989-1994
Výroční zprávy o činnosti Novodvorské skupiny ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno a ZO ČSS 6-26 Speleohistorický klub Brno za roky 1989 - 1995. Archiv České speleologické společnosti. Praha.

PRNKA, T. - DOČKALOVÁ, M. - HORÁČKOVÁ, L. - ŠEBELA, L. - ŠENKYŘÍK, M. - UNGER, J., 1991: Kryštof Jiří Matuška, 1702-1777. Vydal farní úřad ve Křtinách v nákladu 5 000 výtisků. Blansko 1991. pdf

Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách, 34 stran, Blansko 1992. html pdf

Podzemí ve Křtinách - stručný přehled objevů v roce 1991. Speleofórum 92, roč. 11, Brno. pdf

Objev hrobky zábrdovického opata Kryštofa Jiřího Matušky v chrámu Panny Marie ve Křtinách. Speleo č. 7/1992, ČSS, Praha. html pdf

SOBOTKOVÁ, K. - ŠENKYŘÍK, M., 1993: Tajuplné podzemí křtinské. Speleo č. 10/1993. ČSS, Praha. html

Zajímavý nález ve znojemském podzemí. Speleo 12/1993html

SPELEOHISTORICKÝ KLUB BRNO (autor: Marek Šenkyřík) 1993: Templáři a stříbrné sochy, Speleo, č. 13/1993, ČSS, Praha. html pdf

K rómskému undergroundu na Stránské skále. Speleo 13/1993. html
HORÁČKOVÁ, L., UNGER, J., ŠENKYŘÍK, M. 1993: Lebky se symbolem vavřínového věnce z kostnice ve Křtinách. Scripta medica 66 (1-2), 51-52. html
Vzpomínka na Slávka Sedláka. Speleo 14/1994. html
K problému neznámých vod ve spodním patře jeskyně Malý lesík. Speleofórum 94, roč. 13, s. 32-34, Brno 1994. pdf

ŠENKYŘÍK, M - HORÁČKOVÁ, L. - BENEŠOVÁ, L., 1994. Kostnice v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Speleofórum 94, roč. 13, s. 47-56, ČSS, Brno 1994. pdf

Firma Flugmotorenwerke Ostmark g.m.b.h. Wien, Zweigverk Brunn (1941-1945) a nedokončená podzemní továrna ve Stránské skále. Speleofórum 94, roč. 13, s. 56-60, ČSS, Brno 1994. pdf

Bibliografie sborníku Speleofórum, roč. I - XIII, 1982 -1994. Speleofórum 94, roč XIII, ČSS, Brno 1994.
Recenze: Kateřina Sobotková – Antropogenní změny krajiny v údolí Říčky v jižní části Moravského krasu mezi vodní nádrží Pod Hádkem a Muchovou boudou. Speleo č. 18, s. 37-43, Praha 1994. html

Kterak ziskuchtivost L.P. 1558 zachránila údolí Říčky. Speleo č. 18, Praha 1994.html


2004
Speleologický průzkum závrtku Zub na plošině Skalka v jižní části Moravského krasu (1994-2004). Objev jeskyně č. 1410B Soví komín. Projekt speleologického průzkumu. Acta Speleohistorica 1/2004, s. 1-35. Brno. pdf

Kolorační experiment a speleologické perspektivy Habrůveckého ponoru ve střední části Moravského krasu. Speleofórum 2004, roč. 23, s.23-26. Praha. html pdf

Náčrt paleosystému Malý lesík v jižní části Moravského krasu. Poznámky ke genezi jeskyně. Speleoforum 2004, roč. 23, s. 26-31. Praha. html pdf
Speleoforum - nejlepší příspěvek

Jeskyně Malý lesík - zamyšlení na konci speleologického výzkumu (1949-2003). Speleofórum 2004, roč. 23. s.31-32. pdf

2005
Objev zavaleného vchodu Barunčiny jeskyně Pod Svatými schody v Ochozském žlíbku v jižní části Moravského krasu. Acta Speleohistorica 2/2005, s. 1-6. Brno, leden 2005. pdf html

Jeskyně Ř-27 Tulácká Poustevna v Hádeckém údolí. Obnovení tradice poustevnictví v Moravském krasu. Předtisk in.: Acta Speleohistorica 3/2005. s. 1-3, Brno, 2005.

Plošina Skalka – základní studie o neznámém speleologickém problému jižní části Moravského krasu. Zpráva o speleologickém průzkumu na plošině Skalka za roky 1989 – 2004. Acta Speleohistorica 4/2005, s. 1-70, Brno, duben 2005. (náklad: 160 číslovaných výtisků) pdf html

Paleohydrografie ponorných vod z oblasti Březinské kotliny pod plošinou Skalka v jižní části Moravského krasu. Speleofórum 2005, roč. 24, s.23-27, Praha. pdf
Objev jeskyně č. 1410A Ponorný Hrádek na plošině Skalka v jižní části Moravského krasu. Výsledky speleologického studia novodvorských ponorných vod (1989 – 2004). Speleofórum 2005, roč. 24, s.27-35. Praha. pdf

Objev jeskyně č. 1410B Soví komín na plošině Skalka v jižní části Moravského krasu (1994 – 2004). Speleofórum 2005, roč. 24, s.35-40. Praha. pdf
Historie objevu jeskyně č. 1402A Kulišárna (plošina Skalka, Moravský kras – jih). Speleofórum 2005, roč. 24, s.40-41. Praha. pdf

Objev Skulařího převisu na plošině Skalka – nový doklad o úrovni hladiny miocénního moře v jižní části Moravského krasu. Speleofórum 2005, roč. 24, s. 41, Praha. pdf

Habrůvecká plošina. Moravský kras – střed. Projekt speleologického průzkumu, dokumentace a ochrany krasové krajiny. Acta Speleohistorica 5/2005, s. 1-60. ZO ČSS 6-31 S.P.P.M. Habrůvka, srpen 2005.

K původu jména jeskyně Malý lesík u Březiny (Moravský kras – jih). Speleo č. 42/2005, s. 28-29, Brno. html pdf

Jeskyně Ř-27 Tulácká Poustevna v Hádeckém údolí - obnovení tradice poustevnictví v Moravském krasu (2004). Speleo č. 42/2005, s. 42-43. Brno. pdf

Bahenní jeskyně č. 1418 Málčina v Hádeckém údolí. Nový zajímavý poznatek o směru podzemního odvodňování. Teorie fosilního patra Říčky pod Lysou horou (Moravský kras – jih). Předtisk in.: Acta Speleohistorica 6/2005, s.1-17, Habrůvka, listopad 2005. word html

Indicie o existenci nezvěstného historického podzemního objektu v Bílé hoře v Brně. Speleo č. 43/2005, s.15, Brno. html pdf

Zápis o objevu podzemní chodby pod severním ambitem chrámu Panny Marie ve Křtinách. Speleo č. 43/2005, s. 16-17. Brno. html pdf

Dokumentace Hynštových jeskyní na Rozměrkách (plošina Skalka, Moravský kras - jih). Speleo č. 43/2005, s.32-35, Brno. pdf

2006:
Habrůvecká plošina - úvod do neznámého speleologického problému střední části Moravského krasu. Zpráva o činnosti ZO ČSS 6-31 SPPM za rok 2005. Acta Speleohistorica 7/2006. s. 1-84, Habrůvka, duben 2006.(náklad: 160 číslovaných výtisků). pdf

ŠENKYŘÍK, M. P. - HLOUŠEK, A. 2006: Závrt u Habrůveckých smrků – nové speleologické pracoviště na Habrůvecké plošině (Moravský kras - střed). Speleofórum 2006, s.14. Praha. pdf

Závrt u Habrůveckých smrků - spuštění první skruže. Zpravodaj Obecního úřadu v Habrůvce, č. 2, ročník 2006 ze dne 10.10.2006, s. 20. Habrůvka. pdf

2007:
„Děravka“ nezvěstná jeskyně na Rudicko – Habrůvecké plošině. Tajemství nového speleologického pracoviště ve střední části Moravského krasu před otevřením. Speleo 47/2007. pdf
Milarepova propast v Závrtu u Habrůveckých smrků na Habrůvecké plošině. Zápis do literatury o speleologickém průzkumu v letech 2005-2007 (Moravský kras - střed). Speleo 49/2007. pdf

2020:
Závěrečná zpráva o objevu a speleologickém průzkumu jeskyně „Poustevníkova Děravka“ na Rudicko - Habrůvecké plošině (Moravský kras -střed). Acta Speleohistorica 8/2020. html, pdf

2021:
Objev jeskyně Poustevníkova Děravka na Rudicko - habrůvecké plošině (Moravský kras - střed). eSpeleo č.2/2021, pdf on-line
30. výročí objevu krypty kostnice pod věží chrámu Panny Marie ve Křtinách s unikátním objevem dvanácti pomalovaných lebek. e-Speleo 3/2021 pdf on-line. Archivovano zde na webu: html

2022:
Chrám Panny Marie ve Křtinách – podzemní chodba pod ambity a rájským dvorem v blízkosti kaple sv. Anny – zajímavý doklad o odvodnění Santiniho stavby. e-Speleo 4/2022. pdf on-line
Znovuobjevení zaříceného vchodu Barunčiny jeskyně Pod Svatými schody v Ochozském žlíbku v jižní části Moravského krasu. pdf on-line. Archivovano zde na webu:html

2023:
Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy 1990 - 2022. Křtiny srdcem speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha. Acta Speleohistorica 9/2023, s. 1-144, náklad: 79 číslovaných výtisků. Brno - Bosonohy červen 2023. pdf
Acta Speleohistorica Křtiny

Entdeckung eines Ossariums mit zwölf bemalten Schädeln im Untergrund der Wallfahrtskirche der Jungfrau Maria in Křtiny (Tschechische Republik). Der Erdstall 48/49 (vyšlo zkráceně): pdf Německy (původní celý text): html. Česky (původní celý text): html. Osobní dopis: jpg.

2024:
Hrádek u Babic nebo Refugium ve Křtinském údolí? Předcházel objekt nad Vývěrem Křtinského potoka vzniku Křtin? Tajuplná pověst a meditace o Údolí křtu - Vallis baptismi. Sborník 2024 Muzea Blanenska, s. 52 - 60. Archivovano zde na webu:html pdf


Dosud nevydané:
Jeskyně Ř-24 Slezákova Záhrobní v Hádeckém údolí. Paměťová zpráva o speleologickém průzkumu (1982-1986) s archeologickým objevem dětského neolitického hrobu. Tento článek jsem redakci ČSS odejmul ke zveřejnění a nabídnu ho Sborníku Muzeum Blanenska. Archivovano zde na webu: html
Speleologický pokus v jeskyni Pekárna (1994). Příspěvek k dějinám výzkumu lokality. Vize průniku koncovým závalem. eSpeleo - v tisku. Archivovano zde na webu: html Tento článek jsem redakci ČSS odejmul ke zveřejnění a nabídnu ho Sborníku Muzeum Blanenska.
Příspěvek ke speleohistorii a poznání geneze Málčiny jeskyně (Moravský kras - jih). Tento článek byl určen pro e-Speleo, kde ho však odmítají zveřejnit vzhledem k tomu že preferují zájmové sektářské zásady nikoli síly Lásky. Archivovano zde na webu:html
Habrůvecké Svaté Schody pod Habrůveckými ponory – nejvýznamnější současný speleologický problém střední části Moravského krasu. Závrt u Habrůveckých smrků stále perspektivní k průniku na Habrůvecký podzemní potok. Tento článek byl určen pro e-Speleo, kde ho však odmítají zveřejnit vzhledem k tomu že preferují zájmové sektářské zásady nikoli síly Lásky. html

Arnošt Hloušek, jeskyňář. Otec habrůvecké speleologie. Kamarád. html

Sametová revoluce na Výpustku (1990). Doplněk k historii člověkem těžce zkoušené jeskyně. Archivovano zde na webu:html (tento článek výjde v náhradním termínu ve Sborníku Muzeum Blanenska 2024 - tedy asi)

Autobiografie mne speleologa v Moravském krasu Jih a Střed (1982-2022).

Motto: O lásce skutečného speleologa
Skutečný speleolog má jednu lokalitu
a tu má rád.
Stačí když má jednu lokalitu
ale má ji rád hodně.
A má ji rád dlouho,
stále.

2007


Jeskyňáři.
honosněji speleologové, ještě dříve skalní duchové. Svérázná drsná krasová komunita, čítající dnes v Moravském krasu několik stovek jedinců v různém stupni, kteří mezi sebou soupeří o objevy dosud neznámých jeskyní a podzemní zábory. Jsou při tom mnohdy pekelně negativní, zejména když se jim někdo dotkne tzv. zájmových území.. Ale i pozitivní, a proto jsem dělal speleologii já. Každému je nakonec odpuštěno a sám se v Krasu stává folklórní postavou, nebo dokonce pohádkovou bytostí.

První bájné speleologické průzkumy.
Své první archeologické průzkumy prováděl v roce 1982 ve věku čtrnácti let na pravěkém Hradisku u Bosonoh. Objevil zde kabelu robustní pravěké keramiky, přesleny, hliněné cívky, ruční drtidlo a krásně opracovaný pazourek. První speleologické průzkumy v letech 1982-1985 v jeskyni Ř-24 Slezákova díra, dnes Slezákova Záhrobní, v Hádeckém údolí, v níž činí svůj 1. objev: dětský hrob z mladší doby kamenné (spolu s Oldřichem Veverkou) viz. V roce 1984 vstupuje do Speleologického klubu Brno, kde je členem Březinské pracovní skupiny. V letech 1986-1987 je pověřen ve věku 18 let vedením průzkumných prací v jeskyni Malý lesík viz. u Březiny. V roce 1986 dokončil studium na gymnáziu a začal přemýšlet, že se odstěhuje do lesa. Poté absolvoval dvouletou vojenskou službu. V roce 1989 při brněnském Speleoklubu zakládá Novodvorskou skupinu, která se v roce 1991 transformuje v samostatnou ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno. Je považován za otce zakladatele řádného speleologického průzkumu na plošině Skalka viz. a proroka a vizionáře tohoto krasového území nad Ochozí u Brna. V letech 1989-1995 zde vede náročný speleologický průzkum Novodvorského ponoru, při němž (spolu) objevuje jeskyni č. 1410A Ponorný Hrádek (se Zdenkem Foltýnem). viz.. V letech 1994-1995 provádí na Skalce průzkum závrtku Zub , při němž (spolu)objevuje propast Soví komín (spolu s Kateřinou Sobotkovou a Jiřím Dofkem). viz.. V roce 1990 se napodruhé dostal na archeologii na Masarykově univerzitě v Brně. Složil ty těžké přijímací zkoušky z historie a zeměpisu a byl přijat. Musel znát všechny letopočty ze světových dějin. Tehdy po Sametové revoluci neexistovaly protekce. Každý se dostal podle svých dosažených výsledků. Dlouho se tam ale v archeologických učebnách neohřál, nakolik jeho tíhnutí bylo jinde. Byl vytížený svými speleologickými průzkumy v Moravském krasu. Ve Křtinách tehdy vrcholily objevy proto ze školní lavice dezertoval do podzemí křtinského chrámu. Toužil odejít do přírody, proto zanechal studia. Tam mu bylo líp. V letech 1990-1993 iniciuje a vede velmi významný průzkum historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách viz. při němž je objevena krypta slavné křtinské kostnice s unikátním objevem křtinských pomalovaných lebek viz. viz.. Vyzvedl sám ze křtinské kostnice všech dvanáct pomalovaných lebek, z nichž jen šest bylo vystaveno veřejnosti. viz. Dále byla objevena hrobka zábrdovického opata Kryštofa Jiřího Matušky (1703-1777) (s Radovanem Drtilem). viz.. Dne 17. února 1990 zorganizoval viz. s Miroslavem Sedlákem viz. sametovou demontraci před branou do vojenského prostoru jeskyně Výpustek. viz. Díky této úspěšné akci vojáci jeskyni opustili a jeskyně samotná přešla do rukou speleologů. V roce 1992 sám zmapoval pravděpodobně nejrozsáhlejší historický podzemní objekt v Brně, štoly Flugmotorenwerke Ostmark ve Stránské skále viz., který má ve dvou vzájemně nepropojených patrech 0,8 km chodeb. Rozmapoval některé zdejší malé jeskyně (Medvědí a Trojku). Z roku 1994 pochází jeho dobře založený projekt průniku koncovým závalem jeskyně Pekárna, viz. jedné z nejvýznamnějších jeskyní jižní části Moravského krasu. Tento, slibně započatý průzkum však Správa CHKO zastavila. V roce 1994 vydal s Kateřinou Sobotkovou pro Českou speleologickou společnost renomovaný sborník Speleofórum 94. V letech 1993 - 1995 žil dva roky po vzoru Henryho D. Thoreau a jeho památné knihy "Walden aneb život v lesích" na srubu Ponor (speleologická základna ZO 6-26 SHKB) v lesích při úpatí plošiny Skalky, v jižní části Moravského krasu. Peníze si vydělával jako řidič náklaďáčku, jimž rozvážel vajíčka po Brně a brněnském venkově. Příležitostně se nechal najímat i jako lesní zaměstnanec při pálení klestí.


Na poustevně v horských soutězkách.
V letech 1996-2003 žije v bezdomoví mimo území Moravského krasu. Pracuje jako charitní pečovatel, učitel ekologické výchovy a krkonošský horský cestář. V roce 1997 se rozešel s Betty viz. a definitivně se stal osamělým poustevníkem. Jako poustevník žil v kapli sv. Anny na Staré hoře v Krkonoších, nad vesničkou Horní Maršov. viz. Na zimu vždy odcházel sám meditovat do hor. Jako jogín a poustevník žije v jeskyních v indickém Himaláji viz., rumunských Karpatech viz. a obzvláště ve Sloveském ráji viz.. Z tohoto období se zachovala zpráva: "V nadmorskej výške takmer tisic metrou, v jedne z jaskyň, už niekolko rokou žije muž. V jeho "příbytku" dlhom asi pät metrou, sa nedá ani vzpriamiť. Na kovovom kryte do podzemia je napísané: Meditační jeskyně. Svaté místo poustevníka". Ve Slovenském ráji zůstala zachována jako památka na poustevníka Toho který sedí a mlčí známá podzemní obrazárna s filozofickými a mystickými nápisy na skále pořízených během hluboké meditace v samotě v horské jeskyni. viz. Ve Spišské Nové vsi na Slovensku žil jen z almužny do poustevnické misky, zatímco v Brně jako pouliční muzikant... viz.

Poustevník Marek ve Slovecském ráji.

Soví komín Zub
Založení ZO 6-31 u Sovího konína na plošině Skalka dne 1.1.2005. Obřad vede kněz Václav Groh z Vranovského kláštera

Gyaneshwarpuri 2008 Ustavující dekrét ZO 6-31

Všude dobře, u Habrůvky speleologicky ale nejlíp.
Na konci roku 2003 se vrací zpět do Moravského krasu a v témže roce (2003) objevuje Habrůvecký ponor 1 , kde předpověděl 1,5 km dlouhou a -120 n hlubokou nádhernou erozní jeskyni protékanou Habrůveckým podzemním potokem. viz. Tuto dosud neznámou jeskyni pojmenoval na Habrůvecké Svaté schody. Zatím však není jasné, kudy do ní vniknout. Tento objev zcela uchvátí jeho srdce a predisponuje jeho budoucí zájem o podzemní odvodňování vápencového území u Habrůvky ve střední části Moravského krasu. V celé studované oblasti, kam Habrůvecký podzemní potok teče, se nachází jeden jediný závrt: Závrt v Úzkém příhonu.viz. Nachází se několik desítek metrů daleko od místa tušeného průchodu Habrůveckých svatých schodů do Křtinského údolí. Objevitelem tohoto slibného závrtu je speleologický poustevník Marek.

Domeček na Ponoru.
Nikdy nezapomenu na můj posvátný Ponor.
V roce 2004 obnovuje průzkumné práce na plošině Skalka, ve svých jeskyních Ponorný Hrádek a Soví komín. Odtud je ale zanedlouho vzedmutou negativistickou chalupařící přesilovkou vyloučený. Tak zanikl ve skupině ZO 6-26 její nejaktivnější člen.


Východisko ze situace: založení ZO 6-31.
Po svém vyloučení ze ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno, jíž byl otcem zakladatelem, proto zakládá dne 1.ledna 2005 s nejbližšími a nejvěrnějšími přáteli novou základní organizaci České speleologické společnosti ZO ČSS 6-31 Speleologický průzkum Poustevník Marek. viz. Novou skupinu založili: Petr Špaček, Patrick Bárta, Miloš Muzikář, Lubomír Jogapuri Sléha, P. Václav Groh OM a Marek P. Šenkyřík. Nová speleologická skupina se vyznačovala duchovním založením, slibně se rozvíjela a byla zase doslova v rozkvětu jara dne 12. října 2008 sobecky zamordována Valnou hromadou České speleologické společnosti. Tím se ČSS ukázala být nesnášenlivou uzavřenou organizací. To je poustevníkova zkušenost. Podle názoru RNDr. Antonína Tůmy ze Správy CHKO Moravský kras bylo nepřijetí ZO 6-31 do ČSS historická chyba a vina je na straně České speleologické společnosti. Takto jen vznikají nové speleologické subjekty mimo rámec ČSS, dodal Toník Tůma.

Proč jsem už nebyl členem ČSS. viz.
"Česká speleologická společnost je kutsangová společnost, v níž vládnou nižší síly (žárlivost, sobectví, hněv, nenávist, bezbožnost, alkohol, typické pivní řeči, kterým se naslouchá). Kdepak ČSS a láska! Mají velké ego. Tohle všechno ČSS toleruje, ale poustevník je v nemilosti. Nejmoudřejší se proto členství v ČSS sám vzdá. A bude líp... Nejhorší je, že uvedené nižší síly nabírají navrch. Tolik má kritika České speleologické společnosti, jíž jsem byl členem. Nechci však ukřivdit těm jedincům, kteří usilují o dobro. Všichni ti nadšení podzemní badatelé, kteří výzkum jeskyní provádějí s láskou jako svoji řeholi. Mám je rád a ve vší úctě. Mají těžkou pozici. Česká speleologická společnost chce taky svůj klid, má však poustevníka Marka, který probouzí srdce a svědomí. A smích:). A já se tohoto úkolu ujímám." Někteří jeskyňáři jsou z velkých jeskyní poněkud rozmazlení, a proto se na nás z menších jeskyní dívají z patra a upírají nám právo na vlastní existenci. Já mám ale rád menší jeskyně, jako jsou jeskyně na Skalce (Ponorný hrádek a Soví komín), nebo Malý lesík v Březinském údolí. Nebo posvátná Poustevníkova Děravka nad Býčí skálou. Jsem toho názoru, že velikost jeskyňáře se nepozná podle toho jak velikou má jeskyni, ale podle toho jak moc ji má Rád! Všechno rozhoduje Láska podzemního badatele, k tomu ale mnozí musí teprve vyzrát. Všechny velké a významné jeskyně v Moravském krasu jsou již speleologickými skupinami rozebrány. My, co jsme se později narodili a nezdědili jsme po předcích velkou jeskyni, se musíme uskrovnit při řešení spíše jen sekundárních speleologických problémů, které však řešíme s velkou Láskou! Jako Kamil v Hádeckém údolí nebo Milan ve Vymodlené. Škoda, že se toho už nezůčastním.

Skutečná speleologie
je o přátelství a o lásce.

poustevník Marek, 2008

Vznik nezávislého občanského sdružení.
Z těchto důvodů založil s Milanem Hnízdem a Arnoštem Hlouškem nezávislé občanské sdružení Společnost přátel speleologický průzkum poustevník Marek a pokračoval v průzkumu. Ministerstvo vnitra schválilo sdružení dne 21. listopadu 2008 jako IČO: 26578042.viz. Skupina prováděla dokumentační a průzkumné práce především na Habrůvecké plošině viz.: v Závrtu u Habrůveckých smrků (2005-2007) viz. , kde byla s otcem habrůvecké speleologie panem Arnoštem Hlouškem viz. objevena tzv. Milarepova propast viz.. Dále prováděl průzkum Ventaroly na Děravce viz., kde objevil svoji jeskyni Poustevníkovu Děravku (2006-2009) viz.. Komplexně byla studována celá problematika zejména střední části Moravského krasu. Pokračoval též průzkum historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, kde došlo v letech 2005-2006 k dílčím prolongačním úspěchům v barokní kanalizaci pod ambity viz. viz.. V roce 2006 bádal v malé jeskyňce Paleoponor v Ochozském žlíbku. viz. Kromě těchto uvedených úspěchů učinil ještě řadu menších objevů (Barunčina pod Svatými schody viz. viz., Kulišárna viz. , Skulaří převis na Skalce viz.) a další odborná zjištění a nadčasové postřehy.
Křtinský Schliemann - Marek Poustevník Gyaneshwarpuri Křtinský Schliemann - Marek Poustevník Gyaneshwarpuri
Křtinský Schliemann Marek Šenkyřík - Gyaneshwarpuri a jeho projekt Mé dny pro křtinský chrám.

logo Speleologický průzkum Poustevník Marek
V letech 2006-2012 se v Moravském krasu těšil značné pozornosti můj úspěšný web marekpoustevnik.cz.
Tento web však bohužel zanikl... Ve web.archive.org sladce sní.

Ještě jeden speleologický pokus na závěr.
V roce 2019 zamýšlel s Kamilem Pokorným z Agarthy viz. založit nové nezávislé občanské sdružení pro speleologický průzkum Moravského krasu pod názvem: SPELEOLOGIE V DENNÍM ŽIVOTĚ, které by již stálo mimo vliv České speleologické společnosti. V roce 2020 jsme však od ustanovení nového bádacího spolku upustili. Nebyl čas na výzkum. Musím se starat o maminku... Raději se budu věnovat svojí mantře a poustevnictví. Dá-li Bůh, budu dělat tento web gyaneshwarpuri.cz. Tajemství Závrtu v Úzkém příhonu na Habrůvecké plošině už asi neodhalím. Stejně tak Závrtu pod Svatými schody v Hádeckém údolí. Obě tyto lokality odkazuji k dořešení Kamilovi. Nebo někomu jinému, koho to zajímá. Mě už přitahuje Bůh. Kamil Pokorný mne však stále volá zpět ke speleologii. Tvrdí, že by mé výzkumy měly pokračovat... Kamil si stále stojí pevně za tímto názorem. "Málo kdo má takový přínos a málo kdo bádá srdcem!" Na to odpovídám: Kamaráde Kamile, myslím že z toho mého jeskyňaření nic už nebude. Mě už zajímá jenom jóga.
Ještě pár vět
Přes toto celoživotní badatelské úsilí je poustevník Marek Gyaneshwarpuri krasovou komunitou jeskyňářů spíše neoblíbený a zůstává bez hlubšího pochopení. Jeskyňářům vadí, že chodí Moravským krasem bez zřetele na ně a na jejich speleologická zájmová území! Vůbec si přitom nepovšimnou, že jsou negativní. Tato zájmová území poustevník považuje totiž za produkt totalitního přístupu ke krasu a prosté lidské sobectví. Kras patří přece všem skutečným zájemcům o jeho poznávání, a to bez vyjímky a né jen nějaké elitářské skupině sobeckých - i když v jádru prý dobrých - lidí. Poustevník tedy odsuzuje ono všeobecné krasové sobectví! A tak putuje a zkoumá Moravský kras, zejména jeho střední a jižní část, protože tady tíhne jeho srdce. Požehnané svaté Vallis Baptismi, Údolí křtu, neboli Křtinské, je to malý mystický ráj. Ale mít rád se v Moravském krasu netoleruje. A já mám rád Moravský kras STŘED! A to je v jádru pravá příčina proč je v nemilosti zejména na Býčí skále a ve Křtinském údolí. Tam ho nemohou opravdu vystát. Nebo se mýlím? Co kdyby jim za zády něco objevil ?!:). To by byla ostuda. Tak poustevník objevil za zády všech neznámou jeskyni na Děravce, svoji Poustevníkovu Děravku. Je to objev zatím sice menší, zato však velmi pozoruhodný, s potenciálem jedné z nejhlubších propastí v ČR! (-150 m). Maháprabhudžiho studna, viz. studna Milosti. Neobjevený odtokový systém inundačního ponoru řádově v kilomentrech. Dole může být vskutku všechno o čem sní duše speleologa. Snad za sto let se najde někdo, kdo výzkum na Děravce dokončí...

Poustevník říká:
Zrušte zájmová území, která jsou stejně jen ve vašich hlavách
a osvobodíte své srdce!

"Nic nám nepatří,
držme se pravdy a mějme na mysli Boha."

Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Všude ale dobří lidé žijí a dobro je jako Zákon, zpívá v jedné moudré trampské písni Honza Nedvěd, a tak se i v poslední době zdá, že se všechno spravuje a že se již poustevník těší jisté oblíbenosti, zejména u mladší generace nezatížené stíny minulosti. O tom svědčí tento web. Psst! To se nesmí říkat nahlas... Není to pro každá ouška. Je to slibné. Nepředbíhejme však věcem příštím.

Poustevna v Moravském krasu?
V přítomné chvíli má v plánu si postavit v Moravském krasu malou poustevnu a odejít jako muž modlitby do lesního ústraní. Co na tuto žádost říká Správa CHKO Moravský kras a Školní lesní podnik Křtiny? Má v plánu obnovit svou zaniklou poustevnu Děravku, viz. kterou síly pekelné nepřemůžou. Má v plánu tuto poustevnu postavit z kamene, případně z cihel, nebo jen ze dřeva. Tak aby vydržela minimálně sto let, jako památka na poustevníka Marka Gyaneshwarpuri. A po jeho smrti se stala skálou útočištěm pro případného dalšího zájemce o kontemplaci v lese na bázi poustevnictví. Vše záleží na tom, zda se všechny síly kosmu spojí v harmonii. Tak vykvete květ v podobě unikátní poustevny v Moravském krasu. Byla by to jen malá cela o půdorysu cca 4 x 2 m. To stačí. A zasvěcena duchovní linii Maháprabhudžiho viz. a Dévpurídžího viz. a jejich józe Lásky a Poznání. Nyní začíná poustevník shromažďovat finanční prostředky dříve než osloví kompetentní orgány. Má v úmyslu proinvestovat do poustevny spoustu peněz, aby vzniklo krásné a Bohu milé místo. K tomu je nutné říct, že poustevník přece potřebuje to místo pro modlitbu a ústraní. Bohužel současné světské zákony nepočítají s existencí poustevníků v lesích. Všechno tedy záleží na míře osvícení ochránců přírody a samotných lesníků. V jejich rukách je rozhodnutí, zda poustevník může v Moravském krasu žít čistě v modlitbě. Poustevník se modlí, aby to pochopili. Byl by to opravdu osvícenecký počin, který by se zapsal do historie Moravského krasu. Poustevnictví musí kvést. Na tom se snad všechny zainteresované strany shodují. Děkuji za pochopení situace v celé šíři. Poustevnictví má přece v Moravském krasu své kořeny a právo na existenci. Snad se nějaký konsenzus podaří vytvořit, tak aby i poustevník mohl v krasu svobodně žít a plnil své poslání, či spíše duchovní povolání. Na doplněnou dodejme, že se souhlasem Správy CHKO má poustevník v Moravském krasu u obce Březina již jednu chladnou temnou meditační jeskyni viz. Ta se ale na poustevnu nehodí. Tuto poustevnu však v Moravském krasu Správa CHKO zamítla.

poustevna v horách nad Assisi
Poustevna v horách nad Assisi.

Vyhýbejte se zbytečným hádkám a špatné společnosti.
Stýkej se s dobrými a moudrými lidmi.

Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

poustevník Marek Šenkyřík

poustevník Marek Šenkyřík foto: Zbyšek Macháček

znak poustevník Marek
Vysvětlení znaku:
Silueta jeskyňky Doupě Trampů v Hádeckém údolí - kde to začalo (1982).
Hořící oheň - symbol sepětí s přírodou.
Pomalovaná lebka z krypty křtinské kostnice - Markův objev.
Křiž ve tvaru TAU svatého Františka z Assisi - duchovní rozměr.
A za tím vším ÓM.

speleologické desatero

Kůlnička
Mé současné studijní území v Moravském krasu - střed.

Ocenění za literární přínos.
Speleoforum - nejlepší příspěvek

Většinou jen pro vlastní potěchu, někdy i se ziskem,
vždy však dělám kvalitní a přesné speleologické mapy.
Novodvorský ponor - Jeskyně Ponorný hrádek Plošina Skalka, karsologická mapa Plošina Skalka, paleohydrografie a recentní hydrografie
Malý lesík - mapa Zub - Soví komín. - mapa

Ve speleologii se cítím být následovníkem odkazu Rudolfa Burkhardta.
RNDr. Rudolf Burkhardt, odborný speleolog, objevitel, vizionář a snad i básník Moravského krasu - střed. Na cestě speleologie se považuji za jeho následovníka. Proto jsem sem vystavil legendární a těžko dostupné, nejdůležitější Burkhardtovo dílo (spis spolu s Otakarem Zedníčkem): "Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně." Československý kras 1951-1955, roč. IV-VII, zvláštní příloha, s. 1-115. Brno. Tuto vzácnou knihu mi věnoval k oskenování Doc. Martin Oliva z Ústavu Anthropos. Po mě tento vzácný spis získal Kamil Pokorný.

Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně.

Zejména na Býčí skále a v Rudickém propadání by mohli o Rudolfovi vyprávět. Jeho záběr byl však mnohem širší, než jenom tyto dvě jeskyně. Obsáhl celou střední a částečně i jižní část Moravského krasu. Jeho speleologický jazyk je mi krajně sympatický. Jako speleolog je nesmrtelný. Tomuto muži svoji úctu vzdávej, modlitbami svými jej doprovázej...

"Musíš se obléci v nového člověka a změnit se v jiného muže. Musíš mnohdy konat, co nechceš a zříci se toho, co chceš. Co se líbí jiným, dojde mnohdy zdaru, a co je milé tobě, se nezdaří. Co řeknou jiní bude rádo slyšeno, a co řekneš ty bude pokládáno za nicotné. Jiní obdrží, oč budou prosit, ale tvá prosba nebude vyslyšena. Jiní budou v ústech lidí velcí, ale o tobě se bude mlčet. Jiným se svěří ten nebo onen úkol, ty však budeš pokládán za neužitečného. Tvá přirozenost se nad tím bude leckdy rmoutit a bude už velké, když to mlčky sneseš. Tím a mnohým podobným bývá zkoušen věrný služebník Pána, jak dovede zapírat sebe a ve všem se přemáhat..."
Tomáš Kempenský
Čtyři knihy o nasledování Krista

"Všechny světské zájmy a přání vás totiž opustí, rozpoznáte-li, že jsou překážkami na vaší cestě. Bůh se stane nejdůležitější součástí vašeho života. Né proto, že se k němu budete modlit a uctívat jej, ale proto že budete toužit s ním splynout v jedno. Sjednocení s nejvyšším Bohem bez podoby (nirguna) je možné uskutečnit pomocí jógy.¨
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžaliho Jógasútry.

"Naši spoluobčané pěstují černou magii. A kdo táhne s nimi, automaticky se stává černým mágem. Uvažuj. Můžeš se odchýlit z cesty, kterou ti tví spoluobčané vyměřili? A pokud s nimi zůstáváš jsou tvé myšlenky a skutky navždy zakotveny v podmínkách, které ustanovili. To je otroctví. Bojovník je od toho všeho naopak osvobozený. Svoboda je drahá, ale cenu není nemožné zaplatit. Takže se obávej svých věznitelů a pánů a neztrácej čas a sílu strachem ze svobody."
don Juan

Ve světě mystiky a esoteriky již mám své místo.

Poustevník - Duše Krajiny.

2021:
Dne 23.7.2021 byl Višvaguruem paramhansem svámím Mahéšvaránandou slavnostně vysvěcen za hinduistického a jógového mnicha.

Má speleologická helma v barvě orange, tedy v jógové barvě. Zda ji budu ještě potřebovat při speleologických průzkumech Moravského krasu ukáže čas. Zakoupil jsem ji pro potřebu fotografování Šamanského dómu v jeskyni Ř-24 Slezákova Záhrobní dne 29.10.2021.


svámí Gyaneshwarpuri, Křížova jeskyně

Tolstoj

2.5.2023:
Anička Burianová ze ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno dnes u čajovny Zadní trakt převzala mou oranžovou speleologickou helmu.
Anna Burianová ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno převzala mou oranžovou speleologickou helmu.
Tímto symbolickým krokem jsem se rozloučil se speleologií.

3. února 2024: Definitivní rozhodnutí zříci se speleologie na výroční schůzi ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno v Hostěnicich.
Ještě v roce 2024 jsem se zajímal o členství ve speleologické skupině. Proto jsem již v roce 2023 oslovil Ing. Pavla Chaloupského, předsedy ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno a nabídl jsem mu, že vstoupím do brněnského Speleoklubu. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem dorazil na jejich výroční schůzi v Hostěnicích u Suchopárků konané dne 3. února 2024. Byl jsem překvapen nízkou duchovní úrovní členů ZO 6-12, které jsem chtěl považovat za své nové kamarády. Tomu odpovídalo, že se do mě hned verbálně pustili a nenechali na mně nic dobrého. Oni tomu říkají "přátelství". Proto jsem jednací místnost předčasně opustil aniž by se hlasovalo o mém vstupu do ZO 6-12 SKB. Rozhodl jsem se, že si ponechám svou nezávislost, samotu, harmonii, Lásku a svobodu namísto členství v jejich speleologické skupině. Budu tedy dál osamělý jogín a poustevník v jižní části Moravského krasu, neboť z principiálních důvodů jsem opustil pozemky Školního lesního podniku Křtiny na protest proti jejímu řediteli Doc. Tomáši Vrškovi, který mně poustevníkovi nepovolil poustevnu, přístřešek, stan ani maringotku, samozřejmě ani oheň, jakož ani prostý památníček otci habrůvecké speleologie Arnoštu Hlouškovi v Závrtu u habrůveckých smrků. Nebudu tedy již nikdy členem České speleologické společnosti ani žádné její základní organizace z důvodu negativních energií namířených proti mně hinduistickému mnichovi v oranžovém rouchu, poustevníkovi a disidentovi v CHKO Moravský kras. Tento článek byl tedy mým rozloučením se speleologií při příležitosti 40 let mých speleologických průzkumů. Myslím si že bez speleologie budu v přicházejícím stáří (mám 56 let věku života) šťastnější, budu myslet již jen na Boha a budu následovat Cesty Lásky, ne pekelné nenávisti, nactiutrhání kterou žije Moravský kras.

Výroční schůze ZO 6-12
Strategická výroční schůze ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno, na níž jsem z vlastní vůle nebyl přijat za člena této organizace z důvodu atakování mé osoby jejich členy. Foto: Facebook ZO 6-12 SKB, 3.2.2024.

"Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně."
Evangelium sv. Matouše 5, 11

"Nemůžete vstupovat do různých světských či duchovních komunit pokud se toužíte věnovat mystické joze a duchovní cestě, neboť osamění je jedním z důležitých pricipu vnitřní jógy. Proto mi Bůh zabránil vstoupit do speleologické skupiny, jakož se nebudu příliš organizovat ani v Józe v denním životě, která rovněž trpí rozličnými světskými neduchovnimi těžkosti. Oni o tom říkají, že jsou karmajogíni a bojí se poznat Pravdu meditací. Budu proto jen nikým neorganizovaný jogín a poustevník, jak ukazuje himalajská Jóga na svém příkladě."

"Ponížení budou povýšení."
parafráze Evangelia sv. Lukáše 14, 11

Speleologie - velká láska odešla.
(2024)

"Činnost Marka s radostí a upřímným obdivem sleduji již léta, to množství práce, nasazení, ale i velmi odborných článku a zpracování včetně přesných map, to je úžasné, jen a jen smekám před neúnavnou trpělivostí. Úžasná je i publikační činnost, odborná a přitom s onou nepřehlédnutelnou duší krajiny, kterou může v takové ryzosti zachytit snad skutečně jen pravý poustevník, který v samém lůně oné krajiny den co den uléhá a naslouchá jejímu hlasu. Je to jedinečné a nejkomplexnější pojetí krajiny našeho krasu..."
Kamil Pokorný 2008

O jeskyně se zajímám z hlediska meditace.
Já už jdu za Bohem.
Já patřím Bohu.

"Milujte pouze Boha. Odřekněte se a vzdejte se všeho z lásky k Bohu."
Šri Svami Šivananda
Věčné učení.

Swami Gyaneshwarpuri Adlerova jeskyně
"Vědecké bádání nemá konce a je mnoho učenců, lidský život je však příliš krátký a obtíží stojících v cestě, mnoho. Shrňte a pochopte proto podstatu vší moudrosti, jako je sbírána smetana s mléka. Touto podstatou vší moudrosti je: Služ, miluj, dávej, očišťuj se, medituj, uskutečni, buď dobrým, čiň dobro, buď laskavým, soucitným, odhal kdo jsi a buď svoboden."
Šri Svami Šivananda
Věčné učení.

Představuji si, že vstupuji do hluboké, temné jeskyně,
kde jsem naprosto sám.
Sedím sám v rohu a přemýšlím o životě.

Anthony de Mello
K pramenům

Do jeskyní chodím stále, ale už jenom za účelem meditací.
Nikoli již speleologických rekognoskací (2024).
Jeskyně Netopýrka - svámí Gyaneshwarpuri

Upoutávka na web mystickajoga.cz.

Hledám pozemek pro svou dřevěnou poustevnu v lese. viz
"Kdo poradí les, v němž bych si mohl postavit poustevnu a žít jako poustevník, u pramínku pitné vody, na Principu Františkovy Hory Alverny? Dejte mi vědět prosím. Moudřejší se zeptá... Mělo by jít o lokalitu v Moravském krasu a okolí, nebo kdekoli na Moravě, přístupnou z Brna. Děkuji velmi.
"Hospodine... kdo smí bydlet na tvé hoře svaté." (Žalm, 15,1). Nebo: "Medituj, opakuj si svou mantru a tvé přání se naplní." (Paramhans Svámí Mahéšvaránanda).
poustevna


PF:
PF 2020 Marek Gyaneshwarpuri. PF 2021 Marek Gyaneshwarpuri. PF 2022 swami Gyaneshwarpuri. PF 2023 Swami Gyaneshwarpuri. PF 2024 Swami Gyaneshwarpuri.

Podpořte mne a sdílejte tento web
Vesmírného smíchu, Lásky, harmonie a naděje.
Mým jediným úkolem zde na Zemi je činit dobro a šířit oheň Lásky,
ale ne tak jak by si to "oni" představovali. Já věřím v Sílu Lásky Vítězné.
Tato Láska však může mít mnoho zcela nepochopitelných podob!
Zde je požehnaná ikonka v případě, že je Vám tento web sympatický, srdičko
Do zdrojového kódu svých stránek si vložte:
<a href="http://gyaneshwarpuri.cz/1stranka.html"><img src="http://gyaneshwarpuri.cz/ikonka_gyaneshwarpuri_oranzova.jpg" border="0" alt="" width="189" height="67"></a>
Gyaneshwarpuri ikonka

"Zdravím Tě poustevníku, nevím, zdali si mě ještě pamatuješ, tady Bára, tehda v tom autobusu do Pece. Napřed přeji hezký nový rok. A ted' Ti chci z celého srdce poděkovat, za to, že jsi mi ukázal správnou cestu života. Cítím, že jsem Boha nalezla. Nalezla jsem Toho svého Boha, ten který mě vždy potěší, když ho žádám o radu, aneb jak jsi mi to říkal tehdy v tom autobuse. Knihu od Tebe mám stále rozečtenou, čtu jí velmi pomalu a jen občas, vím, že ze mě nebude velký cvičitel jogy, že takto ani nedojdu ke svému vyšímu Já. Ale ta kniha mi pomáhá srovnat si myšlenky a nacházet to, co je v životě správné a co je špatné. Stejně tak i ten medailonek co jsi mi věnoval, nosím ho neustále na krku (teda kromě hodin tělesné výchovy,protože nesmíme mít žádné přívěšky atd...) a cítím k tomu přívěšku velkou úctu, protože ho mám od Tebe a Tebe si já vážím. Také jsem po dlouhé době zase navštívila kapličku v horách a tehda tam jsem si uvědomila, že Bůh určitě je. Nevím, jestli budeš číst tento mail, ale stejně Ti moc děkuji za vše."
Barbora Kulichová, Horní Maršov

"Vlastně se neznáme, ale jsem ohromen a zároveň oceňuji, že vás vidím v šafránových látkách a následovat hinduismus. Protože jen velmi málo lidí zná hloubku a klid hinduismu a jógy ! A zdá se, že jste jedním z nich."
Ambarish Patankar Bengalúru, India vlajka indie.

"Dnes jsem tě viděla v poustevnickém ve snu. Seděl jsi na stromě a hrál na píšťalku."
Inna Mateiciucová, Brno

"Marku, to jsou nádherně povedené fotky. Díky moc. Tvůj pohled mě naplňuje láskou přátelství.
Opravdu potěšení. Díky."

Bob Klváň, Chajovna Brno

Toto dílo je archivováno Webarchivem Národní knihovny České republiky,
aby se jednou stalo kulturním dědictvím národa.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Wedos.

od 12.4.2019Nákupní košík:

Acta Speleohistorica

Video:
Děravka.
Čajový obřad.
Začišťování studny.
Čištění Děravky.
Nachystána na těžbu,
Pracovní akce.
Jóga pro speleo.
Jedno odpoledne.
Odstranění hřebenáče.

Znovuotevření Děravky.
Vysvěcení za mnicha.
Zpěv bhadžanů.
Uctívání sv. Františka.
Trampů
Lesslova hora
Slezákova díra
Slovenský ráj
Pekárna
Ášram v Bosonohách

To se mi líbí:
Kontrola pravopisu
Překladač.
Kde vydat publikaci.
Úschovna.
.

Brněnské čajovny.
Dobrá čajovna.
Chajovna.

Moje oblíbené knihy:
Líla amrit.

Šivánanda: Mantra joga
Šivánanda.

Poutník vypráví o své cestě k Bohu. Překlad: Jiří Vacek.
Poutník

Chan-šan Básně z Ledové hory - přečíst!
Chan-šan

Sv. Atanáš: Život sv. Antonína Poustevníka
Antonín Poustevník

Anthony de Mello: Cesta k lásce (přečíst).
de Mello

Paramhansa Jogananda.
Jógananda

Pataňdžaliho jogasútra - přečíst
Mahéšvaránanda

Šivánanda: Věčné učení
Šivánanda.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Božské zrcadlo.
Mahešvaránanda

Bytosti Boží, které
ovlivnily můj život.
Ježíš Kristus
Ježíš Kristus
František z Assisi
František z Assisi
svamí Šivánanda
svámí Šivánanda
Morihei Ueshiba
Morihei Ueshiba
Pater Pio
Páter Pio
Břetislav Kafka
Břetislav Kafka
Paramhansa Yoganada
Yogananda
Ramana Mahariši
Ramana Mahariši
Mahátma Ghándi
Mahátmá Gándhí
Babaji
Babaji
Milarepa
Milarepa
Buddha
Buddha
Antonín Poustevník
Antonín Poustevník
Anthony de Mello
Anthony de Mello
Tomáš Kempenský
Tomáš Kempenský
Ram Dass
Ram Dass
Černý Jelen
Černý Jelen
Chan šan
Chan Šan
Lo-c
Lao-c´
Lo-c
Sai Baba
Terezie z Lisieux
Terezie z Lisieux
Svata Bernadeta Soubirous
Bernadeta Soubirous
Johannes Eckhart
Johannes Eckhart
Dalajlama
Dalajláma
Sri Chinmoy
Chinmoy
Matka Tereza
Matka Tereza
Paul Brunton
Paul Brunton
Květoslav Minařík
Květoslav Minařík
František Drtikol
František Drtikol
Eduard Tomáš
Eduard Tomáš
Terezie Neumannová.
Terezie Neumannová.
don Juan Matus
don Juan Matus
Henry D. Thoreau.
Henry D. Thoreau
Bódhidharma.
Bódhidharma.
svatý jan z Kříže.
Jan z Kříže.
Ram Kripalu
Ram Kripalu
František z Pauly
František z Pauly


ZPĚT